Ποια soft skills μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας σας; Η διοίκηση μιας ομάδας απαιτεί χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ανά κλάδο και φυσικά πολλά hard skills τα οποία αποδεικνύουν εμπεριστατωμένη γνώση του αντικείμενου σας σε βάθος. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια soft skills εξαιρετικά σημαντικά, αν θέλετε να ενισχύσετε την παραγωγικότητα της ομάδας σας αλλά και τη θετική της διάθεση.

 • Αναγνωρίστε την επιτυχία και την εργασία της ομάδας σας

   

  Σίγουρα ένα χρηματικό bonus επιβραβεύει μια εξαιρετική απόδοση. Ωστόσο, πολλές φορές ακόμα και μια ενθαρρυντική φράση, ή η ουσιαστική και ξεκάθαρη αναγνώριση ενός επιτεύγματος της ομάδας σας μπορεί να μειώσει το εργασιακό στρες και να ενισχύσει τη θετική σκέψη στην εργασία. Αν είστε υπερήφανοι για την απόδοση και την εργασία ή τον τρόπο εργασίας της ομάδας σας, μην αμελείτε να το εκφράζετε συχνά.

   

 • Κινητοποιήστε

   

  Το να θέστε υψηλούς αλλά ξεκάθαρους και σαφώς καθορισμένους στόχους στην ομάδα σας αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους διατήρησης της ποιοτικής εργασίας αλλά και ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Ωστόσο, αυτό μόνο του δεν αρκεί. Οι δύσκολοι στόχοι μπορούν να κινητοποιήσουν την ομάδας σας, εντούτοις, η απλή αυστηρή κριτική των αποτελεσμάτων της δεν θα επιφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Εργαστείτε από κοινού με την ομάδα σας, παρέχετε τις γνώσεις και τη βοήθεια σας όπου χρειαστεί και εργαστείτε ομαδικά, προκειμένου να εξηγήσετε με σαφήνεια πιθανές κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζονται.

   

 • Διατηρήστε συχνή επικοινωνία

   

  Καλύτερα να επικοινωνείτε πιο συχνά με την ομάδα σας παρά να χάνετε την επικοινωνία σας. Αν δεν επικοινωνείτε συχνά με την ομάδα σας, είναι πιθανόν, οι συνάδελφοι σας να νιώσουν ότι η δουλειά τους δεν αναγνωρίζεται ή -ακόμα χειρότερα- ότι δεν είναι καν εμφανής. Το τακτικό, εποικοδομητικό feedback είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους βελτίωσης της ομάδας σας.

   

 • Εμπιστευτείτε  Κάθε οργανωμένη εταιρεία έχει συγκεκριμένους τρόπους και στρατηγική για κάθε δραστηριότητα της, η οποία είναι απαραίτητο να ακολουθείται. Ωστόσο, κάθε εργαζόμενος επιθυμεί να έχει λόγο ή κάποιας μορφής έλεγχο στην εργασία του. Εμπιστευτείτε τα άτομα που έχετε προσλάβει και δείξτε τους ότι πιστεύετε στις ικανότητες τους να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της εργασία τους.

Επιθυμείτε περισσότερα άρθρα σχετικά με τα νεότερα HR trends; Διαβάστε το Workforce 360 της Randstad αλλά και τις έρευνες μας: HR trends & Workmonitor!