Υπηρεσίες hr

  Στην αγορά εργασίας πολλές είναι οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες hr σε εταιρείες και οργανισμούς.   Οι συγκεκριμένες εταιρείες ειδικεύονται στην εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, στην διαχείριση και πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, στα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement), στην εξειδικευμένη στελέχωση, στην προσωρινή απασχόληση κλπ   Κάθε εργοδότης  μπορεί να αποφασίσει να λάβει τις σχετικές υπηρεσίες hr, για να εξασφαλίσει ότι θα λάβει τις καλύτερες επιλογές σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και όχι γιατί δεν διαθέτει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.   Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Randstad στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα