Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους εργοδότες, αξιολογούν και υποψήφιους για εργασία για τις θέσεις εργασίας που χειρίζονται για διαφορετικές ειδικότητες και κλάδους.     Η συνέντευξη επιλογής σε μια συμβουλευτική εταιρεία αποτελεί μια ευκαιρία, εξίσου σημαντική, όπως ακριβώς και όταν προκύψει μια συνάντηση με έναν εργοδότη. Η συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγησης προσωπικού δεν πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση, καθώς και σε αυτή την περίπτωση ο στόχος για έναν υποψήφιο για εργασία θα πρέπει να είναι η παρουσίαση και προώθηση των επαγγελματικών του δυνατοτήτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.     Σε κάποιες περιπτώσεις, η διαδικασίες που ακολουθούν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού για την εύρεση του καταλληλότερου για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορεί να περιλαμβάνει και διάφορες αξιολογήσεις δεξιοτήτων ή προσωπικότητας.     Για να λάβετε μέρος στην διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί η Randstad Hellas θα πρέπει να καταχωρήσετε το βιογραφικό και να κάνετε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα