Προσωρινή απασχόληση

H προσωρινή απασχόληση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απασχόληση;

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες που έχουν προσλάβει προσωπικό μέσω προσωρινής απασχόλησης προσφέρουν την ευκαιρία για μόνιμη απασχόληση, καθώς ο εργαζόμενος που θα επιλεχθεί έχει αποδείξει τις ικανότητες του και έχει προσφέρει αξία στην εταιρεία που θα εργαστεί.

Σε άλλες περιπτώσεις η προσωρινή απασχόληση καλύπτει έκτακτες και εποχιακές ανάγκες δεν είναι πάντα εφικτή η προσφορά για εργασία με μόνιμη απασχόληση. Παρ’ όλα αυτά όταν κάποιος βρίσκετε  στην αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για την κάθε μορφή απασχόλησης και να αξιολογεί την κάθε θέση εργασίας ξεχωριστά.

Για να βρείτε τις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα