Θέσεις εργασίας

Οι εργοδότες ανακοινώνουν θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες με σκοπό να καλύψουν νέες ανάγκες ή για να αντικαταστήσουν προσωπικό για θέσεις η οποίες υπήρχαν στο οργανόγραμμα τους.

Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουν μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης που θα ακολουθήσουν για την εύρεση προσωπικού να επιλέξουν τα στελέχη εκείνα που θα μπορέσουν άμεσα να συμβάλουν στην καθημερινή λειτουργία και στους στόχους που έχουν τεθεί.

Στην παραπάνω διαδικασία είναι δυνατόν η αξιολόγηση προσωπικού να ανατεθεί εξολοκλήρου σε εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεπώς, εφόσον βρίσκεστε στην αναζήτηση εργασίας δεν θα πρέπει να σας φανεί περίεργο αν αρχικά θα πρέπει να αξιολογηθείτε από μια συμβουλευτική εταιρεία HR όπως είναι η Randstad η οποία χειρίζεται θέσεις απασχόλησης για διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr  

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα