Κατά την διάρκεια της καριέρας ενός στελέχους συχνά δημιουργούνται ανάγκες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.   Παρόλα αυτά με το πέρασμα των χρόνων και της διαμόρφωσης της εργασιακής εμπειρίας σε μια ειδικότητα, παρατηρούνται στελέχη τα οποία σταματούν να επενδύουν στην προσωπική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.   Όμως, ακόμα και αν για κάποιες θέσεις εργασίας τα περιθώρια για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων μπορεί να δείχνουν περιορισμένα, θα πρέπει κατά διαστήματα να γίνεται μια έρευνα για πιθανές ευκαιρίες που θα αναπτύξουν ένα εργαζόμενο και θα  τον διατηρήσουν ενεργό στην αγορά εργασίας.