Αποτελεί, πλέον, συχνό φαινόμενο, λόγω της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, οι υποψήφιοι να περνούν από κάποια επανεκπαίδευση είτε για να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους γύρω από το αντικείμενο εργασίας στο οποίο απασχολούνται είτε για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας νέας θέσης εργασίας επειδή έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να αλλάξουν καριέρα. Δεν αποτελεί, όμως, τη μόνη τάση που χαρακτηρίζει την εργασία στην Ελλάδα. Επανεκπαίδευση, οργανώνεται και από τις ίδιες τις εταιρίες και περνούν οι εργαζόμενοι, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις εργασιακές τους απαιτήσεις και να παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Γιατί, όμως, η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ ωφέλιμη για την εξέλιξη και ανάπτυξη του εργαζόμενου, αντιμετωπίζει τόσα εμπόδια, στην υλοποίηση της ;

Η αντιμετώπιση που έχουν οι εργοδότες απέναντι στην εκπαίδευση μέσα στην εργασία οφείλεται, συνήθως στην περικοπή κόστους βραχυπρόθεσμα και στη δυσαρέσκεια λόγω προσωρινής αποκοπής των εργαζομένων από την απασχόληση τους επειδή περνάνε εκπαίδευση.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, η απροθυμία τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, μέσα στο χώρο εργασίας  τους, είναι είτε επειδή θεωρούν ότι θα αυξηθούν οι ευθύνες της θέσης τους με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων είτε επειδή νιώθουν ότι η εκπαίδευση εγκυμονεί κινδύνους για τη δουλειά τους. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή εσωτερική επικοινωνία από τη Διοίκηση.

Η εκπαίδευση, μπορεί να δυσχεραίνει την καθημερινή ροή της εργασίας , αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό εργαλείο, μακροπρόθεσμα, για την ενίσχυση της ετοιμότητας των εταιριών απέναντι στην αντιμετώπιση απρόσμενων αλλαγών και κρίσεων.

Αν λάβατε πρόσφατα νέες δεξιότητες από κάποια εκπαίδευση δείτε κατά πόσο αυτές ταιριάζουν στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στο Randstad Hellas