ποια είναι η εργασία data entry officer;

Ως data entry officer, διασφαλίζεις πως η βάση δεδομένων ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας είναι ενημερωμένη και ακριβής. Στις αρμοδιότητες σου πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και η απομαγνητοφώνηση δεδομένων από τηλεφωνικές συνομιλίες ή ηχογραφήσεις. Ενώ στις περισσότερες εταιρείες οι εργασίες πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί ακόμη και σήμερα να συναντήσεις έντυπα και έγγραφα, όταν είσαι εργαζόμενος/η σε μικρές επιχειρήσεις. Η εταιρεία αναμένει επίσης να διατηρείς όλα τα σχετικά δεδομένα σωστά οργανωμένα, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η ανάκτησή τους όταν χρειαστεί. Για τη συγκεκριμένη εργασία χρειάζεται επίσης υψηλό επίπεδο ακρίβειας, καθώς ένα μόνο λάθος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εταιρεία.

Σχεδόν όλοι οι κλάδοι απασχολούν data entry officers. Για παράδειγμα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσλαμβάνουν data entry officers για να διαχειρίζονται τις μισθοδοσίες, τον έλεγχο, την προετοιμασία φόρων, τις φόρμες πληρωμών και τα δεδομένα των οικονομικών της εταιρείας. Αν βρεις εργασία σε εταιρεία λιανικού εμπορίου, αναλαμβάνεις τη συλλογή δεδομένων των online πωλήσεων, αποθεμάτων και λεπτομερειών logistics. Ο δημόσιος τομέας χρειάζεται επίσης επαγγελματίες data entry officers, για να καταχωρούν δημόσια αρχεία και εκλογικά δεδομένα.

Ο τομέας της υγείας προσλαμβάνει επίσης data entry officers,  για να συγκεντρώνουν δεδομένα από διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να αναλάβεις πρόσθετα καθήκοντα, όπως γενικά καθήκοντα υποδοχής ή απάντηση σε τηλεφωνήματα σε περιβάλλον γραφείου.

Θα ταίριαζε η θέση του/της entry officer με τις διοικητικές δεξιότητες που διαθέτεις και την έμφαση που δίνεις στη λεπτομέρεια; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της data entry officer. 

θέσεις data entry officer
1

ο μέσος μισθός ενός data entry officer

Σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο Έρευνας, αμείβεσαι στην Ελλάδα με μέσο μισθό περίπου 19.000€ τον χρόνο, με μέση ωριαία αμοιβή τα 9€. Δεδομένου ότι η εργασία ως data entry officer σε μία entry level θέση προϋποθέτει βασική εκπαίδευση, οι απολαβές σου διαμορφώνονται ανάλογα με την πολυπλοκότητα των καθηκόντων που αναλαμβάνεις. Σε μία entry level θέση και βάσει της εμπειρίας που αποκτάς το ετήσιο εισόδημα σου και μπορεί να φτάσει τα €22,000.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον μισθό ενός data entry officer;

Το πακέτο αποδοχών σου εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία και τον εργοδότη σου. Όταν εργάζεσαι σε μία entry level θέση data entry officer, έχεις ελάχιστη εμπειρία και ως αποτέλεσμα ο μισθός σου είναι χαμηλότερος. Ωστόσο, με την απόκτηση εμπειρίας, οι απολαβές σου αυξάνονται σταδιακά. Τα πρόσθετα προσόντα βελτιώνουν σημαντικά τις αποδοχές σου. Για παράδειγμα, η εμπειρία στη χρήση συστημάτων διαχείρισης γραφείου, συστημάτων διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) και άλλων τεχνολογιών μπορεί να αυξήσει τον μισθό σου. 

Οι ώρες εργασίας σου είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις απολαβές σου. Όταν εργάζεσαι με πλήρη απασχόληση, η ωριαία σου αμοιβή είναι υψηλότερη από εκείνη των data entry officers μερικής απασχόλησης. Σε μια θέση μερικής απασχόλησης, έχεις ελάχιστα καθήκοντα και εργάζεσαι λιγότερες ώρες την εβδομάδα. Επομένως, η αμοιβή σου είναι λίγο χαμηλότερη. Η εργασία σε μεγάλη εταιρεία αυξάνει επίσης τις απολαβές σου λόγω της πολυπλοκότητας των καθηκόντων σου και των απεριόριστων πόρων που διατίθενται. Οι μικρότερες εταιρείες μπορεί να μην έχουν τον προϋπολογισμό για να πληρώσουν υψηλότερους ωριαίους μισθούς. 

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες data entry officers

Ορισμένες από τις κατηγορίες των data entry officers περιλαμβάνουν:

άνθρωπος σκούπισμα πληκτρολόγιο
άνθρωπος σκούπισμα πληκτρολόγιο
3

εργαζόμενος ως data entry officer

Η εργασία ως data entry officer συμβάλλει στο να αναπτύξεις ένα ευρύ φάσμα διοικητικών δεξιοτήτων. Συνέχισε να διαβάζεις για να ανακαλύψεις τα συγκεκριμένα καθήκοντα, τα ωράριο εργασίας και το περιβάλλον εργασίας των data entry officers.

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός data entry officer

Δεν είναι απαραίτητο να έχεις εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις για να εργαστείς ως data entry officer. Ωστόσο, τα ακόλουθα προσόντα μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές σου προοπτικές: 

  • Εκπαίδευση: για να ξεκινήσεις την καριέρα σου ως data entry officer, αρκεί η ολοκλήρωση του λυκείου, της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έπειτα, μπορείς να αναζητήσεις μία entry level εργασία ή να παρακολουθήσεις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης για να αποκτήσεις σχετικές πιστοποιήσεις στον τομέα της διοίκησης. Εάν έχεις ολοκληρώσει το επαγγελματικό λύκειο (ΕΠΑΛ), ίσως θελήσεις να συνεχίσεις με σπουδές και να αποκτήσεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων για να βελτιώσεις τα προσόντα σου.
  • Εργασιακή εμπειρία: εκτός από την εκπαίδευση, η εργασιακή εμπειρία σε διοικητικούς ρόλους και οι entry level θέσεις στην εισαγωγή δεδομένων είναι απαραίτητη. Οι περισσότερες εταιρείες προσδοκούν από τους/τις data entry officers να έχουν εκτεταμένες γνώσεις των εφαρμογών του microsoft office, ιδιαίτερα του excel και του word. 

οι ικανότητες και δεξιότητες των data entry officers

Οι data entry officers χρειάζονται τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • Άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες: ως data entry officer, συνεργάζεσαι με μια ομάδα για να ανεβάσεις όλα τα δεδομένα εντός ενός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να απαντήσεις σε τηλεφωνήματα πελατών για να παρέχεις σημαντικές πληροφορίες. Για να ανταποκριθείς σε τέτοιες εργασίες χρειάζεται να έχεις εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες.
  • Υψηλή ταχύτητα πληκτρολόγησης: οι εταιρείες προτιμούν άτομα που συνδυάζουν την ταχύτητα με την ακρίβεια. Στις αρμοδιότητές σου είναι να εισάγεις σημαντική ποσότητα δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες προσλαμβάνουν άτομα που πληκτρολογούν τουλάχιστον 48 λέξεις το λεπτό. Εάν πληκτρολογείς 70 λέξεις ή περισσότερες το λεπτό, έχεις περισσότερες πιθανότητες να προσληφθείς. Πολλές εταιρείες αναζητούν επίσης επάρκεια στη δεκαψήφια αριθμητική (10-key numerical) πληκτρολόγηση δεδομένων.
  • Βασικές γνώσεις λογισμικού: οι data entry officers, χρησιμοποιούν καθημερινά διάφορα συστήματα διαχείρισης γραφείου και λογισμικά υπολογιστών. Επομένως, είναι απαραίτητο να γνωρίζεις πώς να χρησιμοποιείς εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Word και το excel. Η γρήγορη εξοικείωση με τις νέες εφαρμογές είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για σένα.
  • Ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού γραφείου: εργάζεσαι με εξοπλισμό γραφείου για να αυξήσεις την παραγωγικότητα, επομένως χρειάζεσαι βασικές γνώσεις για τη χρήση εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, σαρωτών και συσκευών υπαγόρευσης.
  • Αξιοπιστία: οι data entry officers, χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες από διάφορες πηγές. Οι εταιρείες συνήθως διεξάγουν έρευνα καταλληλότητας για τους/τις υποψηφίους τους για να διασφαλίσουν ότι δεν προσλαμβάνουν άτομα που δεν είναι αξιόπιστα και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων. 
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της data entry officer.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.