τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσένα;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσένα:

- Πληροφορίες ταυτοποίησης - ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομα και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σου (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικής διεύθυνσης, αριθμού σταθερού τηλεφώνου και αριθμού κινητού τηλεφώνου), φύλο, ψηφιακή υπογραφή και γλώσσες τις οποίες μιλάς.

- Επαγγελματικές πληροφορίες - ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικές με την εργασία σου συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) του τίτλου εργασίας σου, της τοποθεσίας και του τμήματός σου.

- Φωτογραφίες και πλάνα βίντεο - όταν συμμετέχεις στις εκδηλώσεις μας, συσκέψεις, συνέδρια κ.λπ., ενδέχεται να επεξεργαστούμε φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία εμφανίζεσαι.

- Αποτελέσματα δημοσκοπήσεων - ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις σου σε ερωτήσεις σε δημοσκοπήσεις.

- Πληροφορίες επισκεπτών - όταν έχεις πρόσβαση στα κτίριά μας, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, τον αριθμό ταυτότητας σου, κ.λπ. για λόγους ασφαλείας. Όπου μας επιτρέπεται νομικά, ενδέχεται επίσης να σου ζητήσουμε να κοινοποιήσεις πληροφορίες σχετικά με την υγεία σου (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με ιογενείς λοιμώξεις, γρίπη, κ.λπ.) για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

- Πληροφορίες που επιλέγεις να μας κοινοποιήσεις - ενδέχεται να επεξεργαστούμε επιπρόσθετες πληροφορίες που επιλέγεις να μας κοινοποιήσεις.

- Πληροφορίες εμπορικών κυρώσεων σχετικές με εσένα  - ενδέχεται να επαληθεύσουμε, εάν είσαι πολιτικά εκτεθειμένο άτομο, ειδικώς σεσημασμένος πολίτης ή με άλλον τρόπο είσαι υποκείμενος σε κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Η Randstad επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σου μόνο για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παρακάτω:

- Για τη διοίκηση και τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Randstad και των πελατών και προμηθευτών μας: Απαραίτητο για την επιτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Randstad και του πελάτη ή του προμηθευτή.

- Επιχειρηματική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων άμεσου μάρκετινγκ και προσφορών): Ανάλογα με τις περιστάσεις, το παραπάνω μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο έννομο συμφέρον μας για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους υφιστάμενους ή πιθανούς πελάτες και προμηθευτές μας. Μπορείς πάντοτε να επιλέξεις να μην λαμβάνεις απευθείας προσφορές μάρκετινγκ από εμάς. Ανάτρεξε στην ενότητα "Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σου" παρακάτω.

- Εγκαταστάσεις, ασφάλεια και λόγοι σχεδιασμού εκτάκτων περιπτώσεων: Για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την προστασία και την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, των εγκαταστάσεων, των πληροφοριακών συστημάτων και των ανθρώπων μας.

- Διαχείριση υγείας και ασφάλειας: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των υπαλλήλων της, των περιουσιακών στοιχείων, την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της και τη διαχείριση νομικών απαιτήσεων/διαμαχών, ή/και την προστασία καίριων συμφερόντων των Υποκειμένων Δεδομένων.

- Για τη διενέργεια εταιρικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένων συγχωνεύσεων, εξαγορών και εκποιήσεων):Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον της Randstad στην ανάπτυξη της επιχείρησής της μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και εκποιήσεων.

- Εκδηλώσεις: Βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την καλύτερη δημιουργία και διατήρηση καλής σχέσης με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

- Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση απάτης: Προς συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας όταν κάποιες αρχές ή διοικήσεις ζητούν πληροφορίες σχετικά με την επαφή ως πελάτη, ή/και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τον σκοπό έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, την προστασία των έννομων συμφερόντων της και τη διαχείριση νομικών διαφορών/απαιτήσεων.

- Υποστήριξη ΙΤ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων μας.

- Δημοσκοπήσεις (συμπεριλαμβανομένων δημοσκοπήσεων ικανοποίησης): Βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων στους πελάτες μας προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια καλή σχέση με τους πελάτες μας.

- Διαχείριση διαφορών και μικροδιαφορών: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων μας, την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της και τη διαχείριση νομικών διενέξεων/αξιώσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

- Συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας (π.χ. υποχρεώσεις από τη φορολογική νομοθεσία για τη διατήρηση συγκεκριμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων).

- Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση απάτης: Προς συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας όταν κάποιες αρχές ή διοικήσεις ζητούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, ή/και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τον σκοπό έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν την προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, την προστασία των έννομων συμφερόντων της και τη διαχείριση νομικών διαφορών/απαιτήσεων.

- Για την παρακολούθηση και την συμμόρφωση με τις πολιτικές και διαδικασίες της Randstad: Για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, οι οποίοι περιλαμβάνουν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

- Για την πραγματοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων: Για τον σκοπό των έννομων συμφερόντων της Randstad, τα οποία περιλαμβάνουν την κατάλληλη επιχειρηματική δραστηριότητά της και την ακρίβεια των οικονομικών αναφορών.

για πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Tα προσωπικά σου δεδομένα θα διατηρηθούν όχι περισσότερα από ότι χρειάζεται. Οι περίοδοι αποθήκευσης που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την σχετικότητα των δεδομένων για  τη διατήρηση ή καταγραφή της σχέσης μας και από τους άλλους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τις εκ του νόμου εφαρμοζόμενες περιόδους αποθήκευσης, άλλες αξιώσεις ή άλλες υποχρεώσεις. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική διαμάχη (π.χ. χρειαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων), στην οποία περίπτωση θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου ως το τέλος αυτής της διαμάχης/διένεξης, ή/και για τη συμμόρφωσή μας με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. για σκοπούς φορολόγησης), στην οποία περίπτωση θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.