Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο του Γιάννη Γκιμούση, Regional Manager, Staffing, Randstad Ελλάδας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου του HR Professional.

Η στελέχωση των κατάλληλων για τον οργανισμό ταλέντων είναι από μόνη της μια μεγάλη πρόκληση. Ιδιαίτερα σήμερα που οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα αλλά και την ευελιξία της εποχής, η γρήγορη και σωστή τοποθέτηση εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης μπορεί πραγματικά να δώσει λύσεις.

Με την πανδημία στο προσκήνιο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεχίζουν να επεξεργάζονται στρατηγικές που θα τις κάνουν περισσότερο ευέλικτες και ανθεκτικές μπροστά στους ορατούς κινδύνους που συνεχίζουν σταθερά να αναδύονται. Το μέλλον της αγοράς εργασίας ευθυγραμμίζεται με τις υφιστάμενες προκλήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον αναγνωρίζουν, πιο πολύ από ποτέ, την ανάγκη να επανεξετάσουν συνολικά τη διαχείριση των ταλέντων τους. Βασικός παράγοντας για πολλούς οργανισμούς τον τελευταίο χρόνο ήταν η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται συνεχώς σε μεταβαλλόμενες ανάγκες και να λειτουργούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το πόσο γρήγορα οι επιτυχημένες εταιρείες προσαρμόστηκαν στους περιορισμούς της πανδημίας.

Η επιλογή της προσωρινής απασχόλησης παρέχει μια σειρά πλεονεκτημάτων τόσο για τους εργοδότες όσο φυσικά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Ενδιαφέρον εύρημα πρόσφατης έρευνας της Randstad εκδηλώνει το ενδιαφέρον των οργανισμών να αξιοποιήσουν λύσεις προσωρινής απασχόλησης για το δυναμικό τους σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με πέρυσι, εξετάζοντας πλέον πιο θετικά έναν συνδυασμό μοντέλου μόνιμης και προσωρινής εργασίας. Φυσικά, η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής και καταλύτης για τον επαναπροσδιορισμό αυτών των ευέλικτων σχημάτων απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με επάρκεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις αυξημένες και επείγουσες ανάγκες τους, συνυπολογίζοντας στις σταθερές συνθήκες προσωρινής απασχόλησης, αυτές της άδειας εγκυμοσύνης, τους λόγους ασθενείας, τις ξαφνικές αποχωρήσεις και τις αντικαταστάσεις εργαζομένων. Η στρατηγική προσωρινής απασχόλησης απέκτησε διαφορετική προοπτική για πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας στη χώρα μας, λειτουργώντας ως ρυθμιστής στο δύσκολο έργο τους για την επαναφορά της πρότερης κανονικότητας.

Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Η επιλογή της προσωρινής απασχόλησης αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που βελτιώνει τον προγραμματισμό της εργασίας, εξοικονομώντας χρόνο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα του μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έντονου  φόρτου εργασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση και διασφαλίζει την ανταπόκριση του οργανισμού στις έκτακτες απαιτήσεις, απελευθερώνοντας χώρο για να συνεχίσει να υλοποιεί με συνέπεια το επιχειρηματικό του πλάνο. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης ωφελούνται από την γρήγορη απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενεργή παρουσία τους στην αγορά καθώς και την προοπτική να μετατρέψουν αυτή την ευκαιρία σε μόνιμη απασχόληση.

Με την υποστήριξη της Randstad

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Randstad είναι σε θέση να υποστηρίξουν την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων όλων των βαθμίδων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά γρήγορους χρόνους. Λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές ανάγκες και τη σημασία της ενσωμάτωσης των εργαζομένων στην κουλτούρα της εταιρείας, αναλαμβάνουμε την επιλογή εξειδικευμένου προσωπικού που είναι διαθέσιμοι για μικρά διαστήματα απασχόλησης καθώς και τη διαχείριση της μισθοδοσίας, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για τις ίδιες. Έχοντας στη διάθεσή μας μια μεγάλη βάση υποψηφίων είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε κάθε οργανισμό στο να διαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας που θα του επιφέρει τα επιθυμητά οφέλη.

 

ㅤ
ㅤ