Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο της Μάρθας Τσαντούρη, Payroll & Outsourcing Manager, Randstad Hellas, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2021 του HR Professional.

 

Η πανδημία άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο εργασίας. Ταυτόχρονα, ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια σε μια εποχή που ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνθηκε ραγδαία, αντίστοιχα και η διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα. Και αυτές οι συνθήκες καθιστούν πλέον το payroll outsourcing μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τους οργανισμούς.

Αναμφισβήτητα, οι αυξανόμενες νομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης, που προκάλεσε η πανδημία, απαιτούν χρόνο και πόρους από τις ομάδες των οργανισμών να ερμηνεύσουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν σωστά τις διατάξεις, εκθέτοντας τους σε δαπανηρές κυρώσεις και πρόστιμα. Οι εκπρόθεσμες και ανακριβείς πληρωμές του ανθρώπινου δυναμικού προκαλούν εξίσου σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη του εργοδότη, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσληψη και τη διατήρηση ταλέντων στο μέλλον. Παράλληλα, με την απομακρυσμένη εργασία να εφαρμόζεται πλέον οριζόντια και τη διασυνοριακή δραστηριότητα των οργανισμών να εξομαλύνεται, νέες προκλήσεις εμφανίζονται ως προς τη συμμόρφωση στις εκάστοτε εθνικές νομικές διατάξεις. Σημαντική κρίνεται επίσης και η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων όπως και η συμμόρφωση με τον GDPR, συνδυασμός που επιβαρύνει τους οργανισμούς με την υιοθέτηση κοστοβόρων συστημάτων ασφαλείας, ενώ υπέρογκα πρόστιμα παραμονεύουν.Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης κατά την αναδιάρθρωση ή επέκταση των οργανισμών και οι τυχόν περιορισμένοι πόροι του προϋπολογισμού των λειτουργικών εξόδων επιπρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού, οι Gig Workers και η πολυπλοκότητα της ασφαλιστικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και η ανάγκη για αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών των οργανισμών για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους, συνιστούν χρόνιους παράγοντες που δικαιολογούν την αναγκαιότητα της επιλογής payroll outsourcing προγραμμάτων.

 

τα οφέλη.

Οι οργανισμοί που επιλέγουν την εξωτερική ανάθεση του προσωπικού τους διασφαλίζουν την απαραίτητη νομική συμμόρφωση, την ενισχυμένη ασφάλεια αναφορικά με τα πρωτόκολλα GDPR & IS, τη μείωση κόστους υποδομής ή συντήρησης λογισμικών συστημάτων και ψηφιακού μετασχηματισμού. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν βελτιωμένη ακρίβεια στην καταβολή των αμοιβών και των παροχών τους, πρόσβαση σε εύρωστα συστήματα selfservice και HR experts, που ανταποκρίνονται άμεσα σε περίπλοκες διαχειρίσεις.

 

Randstad Payroll Outsourcing: ψηφιακές, γρήγορες και αυτοματοποιημένες λύσεις.

Η Randstad GR, μέλος της Randstad NV με διεθνή παρουσία 60 χρόνων και ηγετική θέση στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον χώρο του payroll outsourcing με δυο νομικές οντότητες. Από τη μια, ως εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες συμβούλου επιλογής και διάθεσης προσωπικού για προσωρινή απασχόληση και την κάλυψη έκτακτων εργασιακών αναγκών τους. Από την άλλη, έχοντας ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης και οργάνωσης διοικητικών υπηρεσιών, διαθέτει πλήρη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αναθέτει στους πελάτες της για την υλοποίηση του εκάστοτε έργου. Αξιολογώντας τις μοναδικές ανάγκες των πελατών μας, στην Randstad παρέχουμε ένα εύρος εξατομικευμένων υπηρεσιών, ενώ επενδύουμε αδιάλειπτα στο ανθρώπινο δυναμικό μας και στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που διασφαλίζουν μια paperless διαχείριση με ταχύτητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια και ακρίβεια. Ανάμεσα στις υφιστάμενες ψηφιακές λύσεις, συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές όπως το e-onboarding για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, το e-timesheet γιατην υποβολή και την έγκριση της μηνιαίας απασχόλησης, ενώ διενεργούνται online chat events για την επίλυση επιπρόσθετων ερωτημάτων και την προώθηση των απαραίτητων ενημερώσεων αλλά και έρευνες ικανοποίησης των εργαζόμενων και των πελατών μας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας.

ㅤ
ㅤ