Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο της Ιωάννας Κουνούπη, Randstad Risesmart Manager & Εμπορική Διευθύντρια Randstad Ελλάδας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου του HR Professional.

Τα προγράμματα επανατοποθέτησης ανθρώπινου δυναμικού μετασχηματίζονται για να διασφαλίσουν ένα φιλόδοξο πλάνο καριέρας, συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση και τις απεριόριστες δυνατότητες των τεχνολογικών εργαλείων. Οι υπηρεσίες Outplacement αλλάζουν ταχύτατα, εκσυγχρονίζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου της εργασίας.

Ιδιαίτερα τώρα, με την πορεία της πανδημίας να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι υπηρεσίες Outplacement χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για τη βιωσιμότητα της απασχόλησης. Με το upskilling, το reskilling  και το job hunting να αποτελούν σταθερά αναδυόμενες τάσεις που τροφοδοτούνται φυσικά από τις υφιστάμενες μεταβολές της κοινωνίας, οι παραδοσιακές υπηρεσίες Outplacement δεν ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Από το 2008 η Randstad Risesmart καθοδηγεί και υποστηρίζει εργοδότες και εργαζόμενους παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας και επανατοποθέτησης ταλέντων, μετασχηματίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα αναζήτησης εργασίας και ανάπτυξης καριέρας.  Η καινοτομία της εδράζεται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συνδυάζει εξειδικευμένη συμβουλευτική με τη χρήση προηγμένων και εύχρηστων τεχνολογικών εργαλείων για τους συμμετέχοντες. Η Randstad Risesmart παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες ανάπτυξης καριέρας, επανατοποθέτησης, εσωτερικής επανατοποθέτησης, κέντρα αξιολόγησης, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις στα στελέχη και τις διοικήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού. Μάλιστα, η ίδια έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 13 βραβεία διεθνώς και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία  προγράμματα κινητικότητας στον κόσμο με παρουσία σε 100 και πλέον χώρες με πεδίο εξειδίκευσης σε 40 και πλέον κλάδους.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα Randstad Risesmart 

Οι υπηρεσίες εδραιώνονται με βάση   συγκριτικές αξιολογήσεις, βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις εξοικονόμησης κόστους, ακολουθώντας μια σύγχρονη, μετρήσιμη και αξιόπιστη μεθοδολογία που επιτυγχάνει να βελτιώσει την παραγωγικότητα των οργανισμών και παράλληλα να προστατεύσει τη φήμη και την μελλοντική προοπτική ελκυστικότητας του εργοδότη. Πρόκειται για μια επένδυση που  κεφαλαιοποιείται σε άμεσο χρόνο και δεν είναι τυχαίο ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες μας αγγίζει το 98%.  

Τα οφέλη για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους

Η ομαλή κινητικότητα των ταλέντων εντός και εκτός των οργανισμών είναι υψίστης σημασίας για πολλούς λόγους. Οι λύσεις, λοιπόν, που προτείνονται εξετάζουν ταυτόχρονα τη μέγιστη ικανοποίηση και των δύο μερών και επιδιώκουν τόσο την ανάπτυξη ευκαιριών για τη δημιουργία νέων εξατομικευμένων πλάνων καριέρας των εργαζομένων όσο και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των οργανισμών, οι οποίες, όπως αποδεικνύεται και με την εμφάνιση της κοινωνικής και πανδημικής κρίσης, προσανατολίζονται δεόντως στην υιοθέτηση στρατηγικών που υπερασπίζονται τον κοινωνικά υπεύθυνο ρόλο τους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 75% των συμμετεχόντων βρίσκουν εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο τη αναζήτησης, ενώ 9 στους 10 χρήστες  δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι με το 77% να βρίσκει νέα εργασία με ίδια ή καλύτερη αμοιβή. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε υπηρεσίες όπου η ομάδα 3 συμβούλων που καθοδηγεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες Outplacement είναι ο βασικός πυλώνας. Παράλληλα, οι σύμβουλοί μας προσφέρουν  μια προσωποποιημένη και εξατομικευμένη καθοδήγηση στους συμμετέχοντες για να αξιοποιήσουν ειδικά τεχνολογικά εργαλεία μέσα σε ένα εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον έχοντας τη δυνατότητα να αντλήσουν υπηρεσίες career coaching, επαγγελματικού branding και ανίχνευσης αγγελιών μέσα από τις πλατφόρμες μας. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο, σεμινάρια, ατομικών συνεδριών, online μαθημάτων και  άρθρων ενώ την ίδια στιγμή έχουν πρόσβαση 24/7 σε ένα διευρυμένο δίκτυο επαγγελματικών επαφών αλλά και σε εξειδικευμένους συμβούλους στελέχωσης.

ㅤ
ㅤ