βασικά σημεία:

  • Β’ τρίμηνο 2019 : μείωση των οργανικών εσόδων κατά - 1,7%
  • Β’ τρίμηνο 2019 : EBITA ύψους 277 εκατ. ευρώ
  • Β’ τρίμηνο 2019 : το περιθώριο EBITA έφτασε στο 4,7%
  • Η αύξηση των εσόδων επηρεάζεται στην Ευρώπη από την αβέβαιη μικροοικονομία. Σταθερή αύξηση στις ΗΠΑ και ισχυρή ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο
  • Το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 20,0%. Aυξήθηκε κατα 20 μονάδες βάσης (bp): ιδιαίτερη έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική με την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων
  • Β’ τρίμηνο 2019: το περιθώριο EBITΑ μειώθηκε κατα 10 μονάδες βάσης (bp) στο 4,7%. Επιλεκτικές επενδύσεις σε τομείς ανάπτυξης
  • Συνεχόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς στις περισσότερες περιοχές: η προσθήκη M & A ενισχύει τη στρατηγική φιλοδοξία των Professionals
  • Επιτυχής μεταφορά βάσης δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και η δημιουργία γραφείου διεκπεραίωσης στη Γερμανίας και στην Ιαπωνία
  • Οργανική αύξηση των πωλήσεων το μήνα Ιούνιο. Ο όγκος των πωλήσεων που σημειώθηκε στις αρχές Ιουλίου υποδηλώνει τη συνέχιση της ίδιας τάσης

Ο CEO Jacques van den Broek αναφέρει: "Παρουσιάσαμε σταθερά αποτελέσματα στο Β’ τρίμηνο του 2019, καθώς τα ισχυρά μικτά περιθώρια κέρδους και η προσεκτική διαχείριση των εξόδων αντισταθμίζουν τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Η αύξηση των οργανικών μας εσόδων σημείωσε ελαφρά αρνητικό ποσοστό, αντανακλώντας την επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς, ιδίως στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που συνδέεται κυρίως με την αδυναμία που σχετίζεται με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συνεχίσαμε να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς σε πολλές χώρες, διατηρώντας παράλληλα σταθερή τιμολογιακή πολιτική. Η ισχυρή περιφερειακή μας επέκταση εξακολούθησε να αποδίδει, καθώς η Ασία και η Λατινική Αμερική συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μας. Επιπλέον, η ψηφιακή μας στρατηγική προχώρησε ικανοποιητικά, αντανακλώντας την επιτυχή μεταφορά βάσης δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και την εφαρμογή ενός νέου συστήματος γραφείου διεκπεραίωσης στη Γερμανία και την Ιαπωνία. Αυτά τα νέα συστήματα επιτρέπουν στους συμβούλους μας να εστιάζουν περισσότερο στην ανθρώπινη επαφή"."Πέραν των άλλων, υπήρχαν καλά νέα όχι μόνο για την Randstad αλλά για ολόκληρο τον τομέα της ιδιωτικής απασχόλησης. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τη δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), αναγνωριζόμαστε ευρέως για την τόνωση που δίνουμε στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνα με κανόνες για ένα ανθρωποκεντρικό μέλλον εργασίας. Αυτό συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες, τις αρχές, και ειδικότερα με τη Human Forward φιλοσοφία μας.