Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο του Θάνου Λουμπρούκου, Business Manager - Technology Specialty και της Μαρίας Σταυράκη, Area Business Manager, Engineering & Client Service Specialties, Randstad Hellas, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Μαρτίου 2023 του HR Professional.

Προτεραιότητες για τους εργαζόμενους η εργασιακή ασφάλεια, η διατήρηση της ευελιξίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad. 

Συνοψίζοντας τα βασικά πορίσματα της έρευνας Workmonitor της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, που αποτυπώνει τη φωνή των εργαζομένων σχετικά με τις εργασιακές μετακινήσεις, την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά τους κίνητρα, οι συνέπειες της εύθραυστης παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας του μακροοικονομικού περιβάλλοντος έχουν αναδιαμορφώσει τις ανάγκες τους, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να μεταβάλλουν δραστικά τις απαιτήσεις τους.

quote icon

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι, παρά τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση της οικονομίας και την πληθωριστική έκρηξη που ανέβασε αισθητά το κόστος ζωής, συνεχίζουν να διαμορφώνουν συγκεκριμένα αιτήματα και προσδοκίες στους εργοδότες τους, τόσο για την παραμονή όσο και για την επιλογή της θέσης εργασίας.

Μαρία Σταυράκη
Area Business Manager, Engineering & Client Service Specialties

διατήρηση ισορροπίας προσωπικής-επαγγελματικής ζωής και εργασιακή ευελιξία.

Παρότι η εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των Ελλήνων εργαζομένων (82,2%), το 56,4% υποστηρίζει πως δεν θα αποδέχονταν μία θέση εργασίας που θα επηρέαζε αρνητικά τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, ενώ το 45,5% θα προτιμούσε να παραιτηθεί από την εργασία του, αν αυτή εμπόδιζε την ευτυχία του. 

Η αξία μίας ευτυχισμένης ζωής, σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, αναδεικνύεται περισσότερο από τους Έλληνες  εργαζόμενους κάτω των 34 ετών. Συχνοί παράγοντες που διαταράσσουν την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, όπως το τοξικό εργασιακό περιβάλλον (40,7%), αποτελούν εξίσου βασική αιτία παραίτησης για τους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, ένας στους δύο θα προτιμούσε να παραιτηθεί από μία εργασία που δεν του παρέχει το αίσθημα της πληρότητας και δεν αισθάνεται ουσιαστικό τμήμα της, ενώ το 29,4% θα αποθαρρυνόταν από την έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης.

Παρά τη γενικότερη οικονομική αστάθεια και το αυξημένο κόστος ζωής, εκτός από τη συλλογικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αποδίδουν αυξημένη βαρύτητα στην ταύτιση των κοινωνικών και οικολογικών τους αξιών με την επιχείρηση. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Workmonitor, όσο νεότεροι οι εργαζόμενοι, τόσο πιο ένθερμοι παρουσιάζονται αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής, με αποκορύφωμα τους Millennials (25-34 χρόνων) και τους Gen Z (18-24 χρόνων). Οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 43,8% αναζητούν επιχειρήσεις με τις οποίες ευθυγραμμίζονται σε επίπεδο αξιών και εργοδότες που συμμερίζονται τις οικολογικές και κοινωνικές ανησυχίες τους (65,5%). Παράλληλα, ο εργοδότης, καθώς η εργασία προσδίδει και εξυπηρετεί ένα αίσθημα σκοπού στη ζωή των εργαζομένων (56,8%), κρίνεται σημαντικό σε ποσοστό 84,4% να έχει έναν ξεκάθαρο στόχο και διαφάνεια. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν ικανοποιούνται πλήρως από το εργασιακό περιβάλλον και δεν εναρμονίζεται με την προσωπική τους ζωή, καταφεύγουν σε παραίτηση (31,5%) ή «σιωπηλή παραίτηση» (27,4%).

Μεγάλη βαρύτητα αποδίδεται από τους Έλληνες εργαζόμενους και στην εργασιακή ευελιξία, με έναν στους τρεις να οδηγούνταν σε παραίτηση, αν η εργασία τους δεν τους παρείχε τη δυνατότητα επιλογής της τοποθεσίας. Αντίστοιχα, το 34,4% των ερωτηθέντων θα άλλαζε από επιλογή εργασία, εάν δεν είχε ευελιξία στο ωράριο, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των νέων, ευέλικτων μοντέλων εργασίας που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια και στην Ελληνική αγορά. Παρόλο που τα μοντέλα ευέλικτης εργασίας έχουν καθολική εφαρμογή, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά αποδοχής στις γυναίκες και στα άτομα μικρότερης ηλικίας. Μάλιστα, το τελευταίο εξάμηνο του 2022, όπως ισχυρίστηκαν και οι Έλληνες εργαζόμενοι, η ευελιξία στο πλαίσιο εργασίας τους έχει σημειώσει σημαντική άνοδο, σε ποσοστό περίπου 17%. Παρόλα αυτά, όπως επικυρώνεται και από τα στοιχεία της Randstad, σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των ευέλικτων μορφών εργασίας, η Ελληνική αγορά υστερεί περίπου 10% στην ευελιξία ωραρίου και στην επιλογή τοποθεσίας, συγκριτικά με τα παγκόσμια δεδομένα.

 

μαρία σταυρ'άκη και θάνος λουμπρούκος
μαρία σταυρ'άκη και θάνος λουμπρούκος

η εργασιακή ασφάλεια και ο ενεργός ρόλος των εργοδοτών.

Η ασφάλεια της εργασίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο για το 92,9% των εργαζομένων, με περισσότερους από τους μισούς να ανησυχούν ενεργά για την απώλεια της θέσης εργασίας τους και αντίστοιχα το 55% να δηλώνει αβέβαιο για μία γρήγορη εκ νέου πρόσληψη σε άλλον εργοδότη.

quote icon

Καθοριστικό παράγοντα σε αυτό διαδραματίζει σίγουρα η σημαντική αύξηση του κόστους ζωής που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους και τους ωθεί να αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα, ευθύνες ή περισσότερες ώρες εργασίας στο πλαίσιο του ρόλου τους, ώστε να εξασφαλίσουν τη οικονομική τους σταθερότητα.

Θάνος Λουμπρούκος
Business Manager - Technology Specialty

Η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα ωθεί το 39,5% των εργαζομένων σε αναζήτηση και ανάληψη νέων ρόλων και το 21,7% σε ανάγκη για αύξηση των ωρών εργασίας, ώστε να εξασφαλίσουν την οικονομική τους σταθερότητα. Μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανάγκη για αύξηση των ωρών εργασίας εκφράζουν οι Millennials και οι Generation Z, οι οποίοι πλειοψηφικά θα εγκατέλειπαν από επιλογή μία εργασία για να αναζητήσουν μία με καλύτερες αποδοχές. Αναφορικά με τις μισθολογικές προσδοκίες, παρότι οι εργοδότες στην Ελλάδα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής των εργαζομένων (40,5%), οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 41,1% αναμένουν μηνιαία μισθολογική ενίσχυση στις οικονομικές απολαβές τους, ενώ το 29,5% επιζητά αύξηση του μισθού εκτός των μισθολογικών αναθεωρήσεων και το 24,4% μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών μέσω επιδοτήσεων, κυρίως αναφορικά με την κάλυψη του ενεργειακού κόστους.

οι έλληνες εργαζόμενοι παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους.

Βασικό στοιχείο της έρευνας της Randstad, το οποίο αποτυπώνει μία νέα πραγματικότητα για τους εργαζόμενους, αποτελεί η προσέγγισή τους αναφορικά με τη συνταξιοδότηση.

quote icon

Το συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί διαχρονικά ένα μείζον ζήτημα για τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως και καθορίζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις προσδοκίες των εργαζομένων. Στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από τα πορίσματα της έρευνας Workmonitor, το υψηλό κόστος διαβίωσης έχει σημαντικό αντίκτυπο στις προσδοκίες των εργαζομένων για τη συνταξιοδότηση, με το 16% των baby boomers να παρατείνει τον εργασιακό του βίο και το 61,3% να δηλώνει ότι η ανησυχία για την πτώση του εισοδήματός του, ως αποτέλεσμα της συνταξιοδότησης, λειτουργεί ανασταλτικά στην απόφασή του για ολοκλήρωση της εργασιακής του διαδρομής.

Μαρία Σταυράκη
Area Business Manager, Engineering & Client Service Specialties

Να σημειωθεί ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας στους δύο ερωτηθέντες υποστηρίζει πως θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί πριν τα 65 έτη, ενώ στην Ελλάδα στην ίδια ερώτηση αποκρίθηκε θετικά μόνο το 44,2%.

quote icon

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, αν και δέχονται φυσιολογικές πιέσεις από την αύξηση του κόστους ζωής, δεν σταματούν να έχουν απαιτήσεις και προσδοκίες από τους εργοδότες τους, περισσότερες από τις οποίες διαμορφώθηκαν ήδη από την περίοδο της πανδημίας. Από την πλευρά τους, οι εργοδότες χρειάζεται να αναθεωρήσουν την αξία της διατήρησης της δέσμευσης και της αφοσίωσης του προσωπικού και ως εκ τούτου να ανταποκριθούν θετικά στις προσδοκίες των εργαζομένων τους, σε μία αγορά που τόσο η προσέλκυση όσο και η διατήρηση ταλέντων είναι περισσότερο δύσκολη απ’ ότι στο παρελθόν.

Θάνος Λουμπρούκος
Business Manager - Technology Specialty