Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το πρώτο τρίμηνο του 2018 μελετά τις απόψεις των Ελλήνωνεργαζομένων σχετικά με την εργασία στο γραφείο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας, τα συναισθήματά τους σχετικά με την εμφάνιση του νέου τρόπου εργασίας, καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

Η εργασία στο γραφείο είναι η πιο δημοφιλής

Στην Ελλάδα, 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δουλεύουν ακόμα με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή στο γραφείο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας. 35% δήλωσαν ότι ο τρόπος εργασίας στην εταιρεία τους αλλάζει από παραδοσιακός, πάντα στο γραφείο, σε ευέλικτος, με βάση τον οποίο μπορούν να εργάζονται από διάφορες τοποθεσίες και εκτός του καθορισμένου εργασιακού ωραρίου. Μόνο 27% επιβεβαίωσαν ότι η εργασία τους είναι ευέλικτης μορφής, δηλαδή μπορούν να δουλεύουν από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή. Αντίθετα με τη γενική πεποίθηση, 65% από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται στο γραφείο.

Ισορροπία εργασιακής - προσωπικής ζωής

75% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τους αρέσει η μορφή ευέλικτης εργασίας, καθώς τους επιτρέπει να διατηρήσουν μία καλή ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής και 74% δήλωσαν ότι τους αρέσει επειδή αυξάνει την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την εργασιακή ικανοποίηση. Από την άλλη μεριά, 47% των Ελλήνων εργαζομένων υπέδειξαν ότι η ευέλικτη εργασία προκαλεί μεγάλη πίεση στην προσωπική τους ζωή, καθώς δείχνουν διαρκώς συνδεδεμένοι με τη δουλειά τους.

Εργασιακή τοποθεσία

67% συμφώνησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται από το σπίτι ή από κάποια άλλη τοποθεσία κατά καιρούς. 42% δήλωσαν ότι ο εργοδότης τους τούς παρέχει τεχνολογικό εξοπλισμό που τους επιτρέπει να εκτελούν πλήρως τα εργασιακά τους καθήκοντα από το σπίτι ή από κάποια άλλη τοποθεσία. 75% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήθελαν πολύ να εργάζονται από το σπίτι ή από κάποια άλλη τοποθεσία, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Προσωπική επαφή

Στην Ελλάδα, 59% δήλωσαν ότι πραγματοποιούν τακτικά προσωπικές συναντήσεις στο γραφείο, προκειμένου να τους κρατάνε όλους ενήμερους. Μόνο 31% των εργαζομένων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πραγματοποιούν τακτικά online ή εικονικές ομαδικές συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να τους κρατάνε όλους ενήμερους.

Εργασιακή αυτονομία

59% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσαν ότι έχουν μεγάλη ελευθερία στο να οργανώνουν και να θέτουν προτεραιότητες όσον αφορά την ίδια τους την εργασία. 51% δήλωσαν ότι ο/η προϊστάμενός/ή τους τούς λέει πώς να θέτουν προτεραιότητες στη δουλειά τους. Τέλος, 63% δήλωσαν ότι ο/η προϊστάμενός/ή τους τούς λέει τι να κάνουν.


Τριμηνιαίοι επαναλαμβανόμενοι δείκτες
Ο δείκτης κινητικότητας στην Ελλάδα παρουσιάζει μια μικρή μείωση

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, τον φόβο απόλυσης, την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις καθώς και το επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση σε νέο εργοδότη. Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσδοκία των Ελλήνων εργαζομένων να απασχοληθούν σε νέο εργοδότη τους επόμενους έξι μήνες μειώθηκε ελάχιστα. Ο δείκτης κινητικότητας για την Ελλάδα, μειώθηκε κατά 1 μονάδα, στο 103, για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας παρέμεινε σταθερός στις 109 μονάδες για ακόμα μια φορά. Αυτό το τρίμηνο, υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στη Νορβηγία (+7), τη Σιγκαπούρη (+5) και τη Γερμανία (+4). Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης παρατηρήθηκαν στον Καναδά (-7), την Τουρκία (-6) και την Ιταλία (-5). Δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στα ποσοστά κινητικότητας στην Αργεντινή, τη Χιλή, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, τη Δανία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία.

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα, οι οποίοι άλλαξαν εργασία τους τελευταίους 6 μήνες, μειώθηκε κατά 1%, δηλαδή ανήλθε στο 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι βασικοί λόγοι αλλαγής εργασίας είναι: αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών συνθηκών (29%), δυσαρέσκεια με τον εργοδότη (14%) και αλλαγή εργασίας λόγω οργανωτικών περιστάσεων (12%). Ο αριθμός των ατόμων στην Ελλάδα που αναζητούν νέα θέση εργασίας μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018, κατά 1%, σχηματίζοντας ένα ποσοστό 31%. 37% των Ελλήνων ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι θα χάσει την εργασία του, ένα ποσοστό μείωσης 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτικότερα, το 40% της ηλικιακής ομάδας 35-44 φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-34, με ποσοστό 39%. Το 41% αυτών που εξέφρασαν το μεγαλύτερο φόβο απόλυσης, υπέδειξαν ότι κατέχουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, στην Ελλάδα, η εργασιακή ικανοποίηση μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σχηματίζοντας ένα ποσοστό 66%. 

Η ταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, στην Ασία και τον Ειρηνικό και στην Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου. Ο Δείκτης Κινητικότητας της έρευνας Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει μια ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας αλλά και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζομένους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων. Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη μέσω online ερωτηματολογίου σε πληθυσμό ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζεται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία (δηλαδή, όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το μέγεθος του δείγματος στην Ελλάδα αποτελείται από 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International. Η έρευνα για το πρώτο τρίμηνο του 2018 διεξήχθη το διάστημα 10-26 Ιανουαρίου 2018.

Σχετικά με τη Randstad

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement - επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και κέντρα αξιολόγησης) και in-house υπηρεσίες. Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ιταλία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Στο τέλος του 2017, η Randstad απασχολούσε περίπου 38.331 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.858 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2017 έφτασαν τα 23,3 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.