Έρευνα HR Trends της Randstad για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων: τάσεις, παροχές και νέα δεδομένα στους μισθούς.

Ο κλάδος του τουρισμού και των ξενοδοχείων αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και κυρίαρχους τομείς στη σύγχρονη κοινωνία, που αντιπροσωπεύει όχι μόνο την ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, ενσωμάτωσε τον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων στην ευρύτερη έρευνα HR Trends, που δημοσιεύει κάθε χρόνο. Η έκθεση για το 2023 εξετάζει τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, καθώς και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, παρέχοντας μια πολύτιμη εικόνα για τη στρατηγική κατεύθυνση του κλάδου.

Η έρευνα HR Trends για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων διεξήχθη τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2023 και αναλύει δεδομένα τα οποία προέρχονται από 66 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Στο webinar με τίτλο «τάσεις στο HR: ξενοδοχεία & τουρισμός», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 11.00π.μ. με τον Αλέξανδρο Μπάτσα, Business Area Manager, Hospitality & Tourism, Multilingual Specialties, και τη Μαρία Ρίζου, Recruitment Consultant  Hospitality & Tourism Specialty, της Randstad Ελλάδος, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πιο δημοφιλείς παροχές στον κλάδο, τα κριτήρια που καθιστούν μια εταιρεία ελκυστική ως εργοδότη, καθώς και οι μισθολογικές τάσεις για το τρέχον έτος. 

Man making a bed fixing a pillow in a hotel room.
Man making a bed fixing a pillow in a hotel room.

οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες: κύριο εμπόδιο κατά τη διαδικασία στελέχωσης

Όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα της έρευνας HR Trends για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, η προσέλκυση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντική πρόκληση, κυρίως λόγω των υψηλών μισθολογικών προσδοκιών των υποψήφιων (90%). Επιπρόσθετα, τα υποψήφια ταλέντα που διαθέτουν περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες (68%) και λιγότερα από τα απαιτούμενα χρόνια εργασίας (58%) αποτελούν σημαντικά εμπόδια στη στρατηγική προσλήψεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δυσκολία στη διατήρηση της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πιο κρίσιμη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων είναι η δυσκολία διατήρησης της αφοσίωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους (82%). Η δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι η δυσκολία στην προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων (80%), αλλά και η εύρεση ταλέντων από την τοπική αγορά εργασίας (72%).

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των προκλήσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση του μισθού (76%) και η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (68%) αναδεικνύονται ως οι δύο σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις που θα υλοποιήσουν - ή έχουν ήδη υλοποιήσει οι επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 54% των εταιρειών προτιμά να προσλαμβάνει ταλαντούχους εργαζομένους από τη διεθνή αγορά εργασίας και το 46% των επιχειρήσεων προσφέρει εξατομικευμένα πακέτα προνομίων στο ανθρώπινο δυναμικό του.  

πρόθεση προσλήψεων

Σε θετική τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται το 75% των επιχειρήσεων, με ανοικτές θέσεις εργασίας που αντικατοπτρίζουν την αυξημένη ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας αντανακλά τη γενική αισιοδοξία και ανάπτυξη που επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε όσους αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές. Μάλιστα, το 32% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του, ενώ το 68% θα διατηρήσει τον αριθμό του αμετάβλητο.

προθυμία αύξησης μισθών για το 88% των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας 

Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς, εκδηλώνουν σαφή προθυμία να προσφέρουν πιο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές, με τα αποτελέσματα της έρευνας HR Trends για το 2023 να καταδεικνύουν ότι το 75% των εταιρειών, από όλους τους κλάδους, σκοπεύουν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους. Ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού , το 88% προτίθεται να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα των εργαζομένων του κατά 1 έως 20%, ενώ μόλις το 10% προβλέπει ότι οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. 

η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων 

Η προσφορά ενός ανταγωνιστικού μισθού και προνομίων (42%), σε συνδυασμό με ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (42%), αποτελούν τα κορυφαία χαρακτηριστικά που καθιστούν μία εταιρεία ελκυστική για τους υποψηφίους. Σχεδόν το 40% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες τους να προσφέρουν ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Όπως, επίσης, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν μια ισχυρή εικόνα εργοδότη, καθώς και ισχυρές εταιρικές αξίες, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα ταλέντα.   

Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ταλέντα, οι επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων προσφέρουν μια σειρά από επιλογές και δυνατότητες στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Επικεντρώνονται στη δυνατότητα εκπαίδευσης (93%), στις μη χρηματικές ανταμοιβές/αναγνώριση (44%) και στη δυνατότητα τηλεργασίας (27%). Αναφορικά με τις οικονομικές παροχές, οι επιχειρήσεις προσφέρουν μπόνους απόδοσης, κινητό τηλέφωνο και επισιτιστικά κουπόνια.

αιτίες αποχώρησης εργαζομένων 

Το 82% των εργαζομένων εγκαταλείπει την τρέχουσα θέση εργασίας του με σκοπό να λάβει υψηλότερες οικονομικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, ενώ το 38% για να λάβει περισσότερες ευκαιρίες βελτίωσης της επαγγελματικής του πορείας και σταδιοδρομίας, σε διαφορετικό εργοδότη. Για το 36% των εργαζομένων, λόγοι μετεγκατάστασης και υπερβολικού εργασιακού φόρτου αποτελούν κεντρικούς παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή εργασίας. Τέλος, μόλις το 10% θεωρεί τον ευέλικτο χρόνο εργασίας βασικό λόγο αποχώρησης και αναζήτησης νέου εργοδότη. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας.

δείτε την έρευνα