βασικά σημεία:

  • Α’ τρίμηνο 2019: αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 0,5%   
  • Α’ τρίμηνο 2019: EBITA ύψους 227 εκ. ευρώ
  • Α’ τρίμηνο 2019: το περιθώριο EBITA ανήλθε στο 4.0%
  • Η ανάπτυξη των εσόδων ανακάμπτει στην Ευρώπη, ισχυρή στον υπόλοιπο κόσμο και των ΗΠΑ
  • Το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 19,7%. Aυξήθηκε κατα 10 μονάδες βάσης (bp): ιδιαίτερη έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική με την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων
  • Α’ τρίμηνο 2019: το περιθώριο EBITΑ αυξήθηκε κατα 10 μονάδες βάσης (bp) στο 4,0%. 4ο τρίμηνο (2018), ICR περίπου 78%.
  • Συνεχόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς στις περισσότερες περιοχές: Ασφαλής πορεία της ψηφιακής στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Υψηλά στην αγορά η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία. Η Γαλλία επιστρέφει στην τάση της αγοράς
  • η οργανική αύξηση των πωλήσεων το μήνα Μάρτιο, συμφωνεί με την αντίστοιχη απόδοση του 1ου τριμήνου. Ο όγκος των πωλήσεων που σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου, υποδεικνύει συνέχιση της ίδιας τάσης

Ο CEO Jacques van den Broek αναφέρει: "Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2019 σηματοδότησαν ένα σημαντικό ξεκίνημα για το έτος, καθώς η βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους και η προσεκτική διαχείριση των εξόδων συνέβαλαν στην περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του EBITA. Η οργανική ανάπτυξη των εσόδων μας σταθεροποιήθηκε σε θετικό επίπεδο, με κέρδη στα µερίδια αγοράς στις χώρες Ολλανδία,  Βέλγιο και Γερμανία, ενώ η ανάπτυξη στη Γαλλία επανήλθε στο επίπεδο αγοράς. Η ισχυρή περιφερειακή μας επέκταση εξακολούθησε να αποδίδει, καθώς η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ινδία και η περιοχή της Λατινικής Αμερικής συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μας. Επιπλέον, η ψηφιακή μας στρατηγική προχωρά με επιτυχία. Ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού και το Youplan έχουν πλέον δρομολογηθεί σε 13 χώρες και συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην αύξηση των πωλήσεων. Τα εργαλεία τιμολόγησής μας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους συμβούλους μας, προωθώντας περαιτέρω την παραγωγικότητα και την κερδοφορία της ομάδας."

"Φέτος γιορτάζουμε την 15ετή συνεργασία μας με τη VSO (Εθελοντική Υπηρεσία στο Εξωτερικό), κορυφαία αναπτυξιακή ΜΚΟ στον κόσμο, η οποία καταπολεμά τη φτώχεια με τη βοήθεια εθελοντών. Μαζί βελτιώνουμε την απασχολησιμότητα των οικονομικά αδύναμων και περιθωριοποιημένων ατόμων. Με τα project μας στην Ινδία και την Τανζανία το περασμένο έτος, επηρεάσαμε τη ζωή περισσότερων από 4.000 ανέργων και ατόμων με αναπηρία. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλουμε στον τελικό μας στόχο: να επηρεάσoυμε την επαγγελματική ζωή 500 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως μέχρι το 2030."