Σας παραθέτουμε εδώ το τελευταίο άρθρο μας, που αναφέρεται στη νέα και καινοτόμα πλατφόρμα μας YouPlan,  όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο καθημερινό ηλεκτρονικό newsletter, BnB Daily, τεύχος 635, Δεκέμβριος 2020.

ㅤ
ㅤ