Σας παραθέτουμε παρακάτω το άθρο μας όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο newsletter Οκτωβρίου 2020 του ΒΝΒ Daily:

Πώς μία καινοτόμος προσέγγιση μπορεί να εκσυγχρονίσει τις παραδοσιακές υπηρεσίες outplacement, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στα τμήματα HR, δίνοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους εντός και εκτός των οργανισμών.

Η σημερινή εργασιακή κανονικότητα έχει εισάγει σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό ευέλικτα μοντέλα εργασίας επισπεύδοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό, έχει συμβάλει στην προσαρμογή των επιχειρήσεων σε μια περισσότερο tech ‘n’ touch πολιτική, εξετάζοντας έτσι στρατηγικές στελέχωσης που προσανατολίζονται στη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων με στόχο να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ίδιες και τους εργαζομένους τους.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων κινητικότητας ταλέντων, η Randstad, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, έχειενσωματώσει στις υπηρεσίες της την πλατφόρμα της  RiseSmart, με σκοπό να  παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις μετασχηματίζοντας σε σημαντικό βαθμό τα προγράμματα αναζήτησης εργασίας & ανάπτυξης καριέρας. 

ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών outplacement & career development και γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν σε αυτές.

Στηρίζοντας την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις φάσεις  του κύκλου απασχόλησής τους, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, επιτυγχάνουν τη διατήρηση των ταλέντων και την ισχυρή δέσμευση των εργαζομένων απέναντι στην εταιρεία, ενδυναμώνοντας παράλληλα το employer brand τους. Τα προγράμματα risesmart παρέχουν στις επιχειρήσεις και τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού πρόσβαση σε  προγράμματα με κύριο χαρακτηριστικό τη σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει τους εξειδικευμένους συμβούλους με εργαλεία τεχνολογίας ( πλατφόρμες, εφαρμογές, ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης). Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν προγραμματα ανάπτυξης καριέρας, Επανατοποθέτησης, Εσωτερικής επανατοποθέτησης redeployment, κέντρα αξιολόγησης, HR consulting & training.

Παράλληλα, η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει προσωποποιημένη και εξατομικευμένη καθοδήγηση για τους χρήστες των τεχνολογικών εργαλείων , περιλαμβάνοντας υπηρεσίες career coaching, επαγγελματικού branding και ανίχνευσης αγγελιών, μέσα σε ένα εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον. Ο χρήστης αξιοποιεί τους σχετικούς πόρους για την παρακολούθηση νέων θέσεων εργασίας σε πραγματικό χρόνο, σεμιναρίων, ατομικών συνεδριών, online μαθημάτων και  άρθρων ενώ την ίδια στιγμή έχει πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο επαγγελματικών επαφών αλλά και σε εξειδικευμένους συμβούλους στελέχωσης.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad στην Ελλάδα κα Leigh Ostergard, «Τα προγράμματα RiseSmart έχουν αποδειχθεί ένα απαραίτητο εργαλείο στην υπηρεσία των Διευθύνσεων HR για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αντιλαμβάνονται ότι τα οφέλη κατανέμονται και ισορροπούν ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων τους και στη μέγιστη ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους στόχων. Βλέπουμε ότι οι στρατηγικές στελέχωσης των επιχειρήσεων αλλάζουν ολοκληρωτικά, μεταφέρονται στον ψηφιακό κόσμο και προσεγγίσουν πλέον περισσότερο ανθρωποκεντρικά τη συνολική εμπειρία της εργασίας για τους ανθρώπους τους.»

ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ