Πέμπτη, 03.12.2020, 16:00 - 16:45 μ.μ.

Στο webinar αυτό θα σας δώσουμε συμβουλές που θα σας βοηθήσουν:

  • να ηγηθείτε της εικονικής σας ομάδας σε περιόδους κρίσης.
  • να δημιουργήσετε μια κουλτούρα αφοσίωσης και εμπιστοσύνης στην ομάδα σας ενώ εργάζεστε από απόσταση.
  • να αξιοποιείτε την τεχνολογία για να βοηθήσετε τις ομάδες να αισθάνονται συνδεδεμένες και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο.

 H γλώσσα εργασίας του webinar θα είναι τα αγγλικά.

Δείτε εδώ το Bio του Wesley Connor.

εγγραφείτε εδώ

βρείτε εδώ τις βιντεοσκοπήσεις από προηγούμενα randstad webinars.

randstad webinars