• θέλετε να βρείτε τα καλύτερα στελέχη;
βρείτε μας στο:
Randstad Προγράμματα Outplacement
Παραδίδουμε άκρως προσαρμοσμένα Outplacement προγράμματα. Οι σύμβουλοί μας είναι εξειδικευμένοι και χειρίζονται κάθε συμμετέχοντα σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στελέχωσης (RPO)
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στελέχωσης αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης μέρους ή του συνόλου των λειτουργιών που σχετίζονται με την διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
CSR
τιμή μετοχής περισσότερα
  € 38.74 

Euronext : RAND.AS
date : 21 Nov 2014 17:35