• θέλετε να βρείτε τα καλύτερα στελέχη;
βρείτε μας στο:
Randstad Προγράμματα Outplacement
Παραδίδουμε άκρως προσαρμοσμένα Outplacement προγράμματα. Οι σύμβουλοί μας είναι εξειδικευμένοι και χειρίζονται κάθε συμμετέχοντα σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στελέχωσης (RPO)
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στελέχωσης αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης μέρους ή του συνόλου των λειτουργιών που σχετίζονται με την διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Randstad Life-Sciences
Η πλατφόρμα υπηρεσιών Life Science HR της Randstad καθοδηγείται από μία ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων οι οποίοι αφοσιώνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησής σας
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
CSR
τιμή μετοχής περισσότερα
  € 46.93 

Euronext : RAND.AS
date : 30 Jan 2015 17:35