• θέλετε να βρείτε τα καλύτερα στελέχη;
βρείτε μας στο:
Randstad Life-Sciences
Η πλατφόρμα υπηρεσιών Life Science HR της Randstad καθοδηγείται από μία ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων οι οποίοι αφοσιώνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησής σας
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Randstad Life-Sciences
Η πλατφόρμα υπηρεσιών Life Science HR της Randstad καθοδηγείται από μία ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων οι οποίοι αφοσιώνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησής σας
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
CSR
τιμή μετοχής περισσότερα
  € 38.49 

Euronext : RAND.AS
date : 18 Sep 2014 15:22