5 συμβουλές για την ομαλή ένταξη του ευέλικτου προσωπικού σας.

Στο πλαίσιο της νέας κανονικότητας διαμορφώνονται στις εταιρείες νέες ανάγκες για ευέλικτο εργατικό προσωπικό. Εάν θέλετε να προσλάβετε εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές εργασίας, μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις 5 συμβουλές που χρησιμοποιούμε ήδη στη Randstad. Η αποτελεσματική και έγκαιρη διαδικασία πρόσληψης είναι σημαντική τόσο για το ευέλικτο προσωπικό όσο και για το μόνιμο.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα