ψυκτικός - thessaloniki

posted
contact
christina sterkesi, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
thessaloniki, central macedonia
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
20331
contact
christina sterkesi, randstad hellas

job description

Έχεις εμπειρία ως Ψυκτικός σε βιομηχανία τροφίμων και θα ήθελες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου;

Θα σε ενδιέφερε να εργαστείς στο τεχνικό τμήμα μίας μεγάλης και ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας τροφίμων;

Εάν ναι, τότε αυτή είναι η ευκαιρία που αναζητούσες. Για αυτό περιμένουμε την αίτησή σου, τώρα!

benefits

Στον κατάλληλο υποψήφιο για την θέση του Ψυκτικού, η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Περιθώρια εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση

responsibilities

Οι αρμοδιότητες του Ψυκτικού περιλαμβάνουν:

 • Επίβλεψη και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων 
 • Συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών κυκλωμάτων με αμμωνία
 • Διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τους εταιρικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία
 • Καταγραφή των ενδείξεων του συστήματος και συστάσεις για βελτιώσεις στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας
 • Υλοποίηση διορθωτικών αλλαγών σύμφωνα με όλες τις πολιτικές της εταιρείας

requirements

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του Ψυκτικού θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με αντικείμενο Μηχανολόγου Μηχανικού/ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/ Ψυκτικού
 • Αποδεδειγμένη προΰπηρεσία ως μηχανικός/τεχνίτης σε βιομηχανία με τρόφιμα
 • Δυνατότητα λήψης ακριβών μετρήσεων, οργανωτικότητα και συνέπεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

information

Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι η παραπάνω θέση του Ψυκτικού σου ταιριάζει, τότε περιμένουμε την αίτησή σου! Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις στο 2310414731 και να ζητήσεις τη Χριστίνα Στερκέση. #jobsengineering


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.