χημικός μηχανικός - ασπρόπυργος

posted
contact
maria stavraki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
ασπρόπυργος, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
26893
contact
maria stavraki, randstad hellas

job description

Έχεις πρόσφατα ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές σπουδές σου ως Χημικός Μηχανικός και έχεις ασχοληθεί με τις χημικές αναλύσεις οικοδομικών υλικών; Είσαι εργατικός/ή και θέλεις να ενταχθείς στο R&D τμήμα σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής, εμπορίας και διανομής σκυροδέματος; Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε η θέση του Χημικού Μηχανικού είναι η κατάλληλη για σένα!

benefits

Η εταιρεία για τη θέση του Χημικού Μηχανικού παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 • Επαγγελματική εξέλιξη 

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες για τη θέση του Χημικού Μηχανικού περιλαμβάνουν:

 • Αναλύσεις πρώτων υλών και έλεγχος τελικών προϊόντων
 • Λήψη και μελέτη δειγμάτων σκυροδέματος
 • Επεξεργασία βελτιωμένων τεχνικών για την παραγωγή σκυροδέματος
 • Εφαρμογή χημικών και μηχανικών μεθόδων για την βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
 • Παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Χημικού Μηχανικού χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
 • Απαραίτητη σχετική εμπειρία σε μελέτες και αναλύσεις σκυροδέματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την επιστήμη και τεχνολογία δομικών υλικών θα συνεκτιμηθεί
 • Ικανότητα εκτέλεσης μικροσκοπικών ελέγχων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Ομαδικότητα, συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση στους στόχους της ομάδας
 • Συνεργασία με συναδέλφους για την επίτευξη στόχων
 • Προθυμία και πρωτοβουλία στην ανάληψη ευθυνών

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του Χημικού Μηχανικού, είμαι η Δέσποινα Αλεξίου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.