χημικός ή χημικός μηχανικός - αθήνα

posted
contact
elena vlachou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
23322
contact
elena vlachou, randstad hellas

job description

Είστε Χημικός ή Χημικός Μηχανικός και διαθέτετε εργασιακή εμπειρία σε χημικές αναλύσεις ναυτιλιακών λιπαντικών; Θα επιθυμούσατε να ενταχθείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, κάνοντας το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού που σας ταιριάζει.

benefits

Η εταιρία για την θέση του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Επαγγελματική εξέλιξη

responsibilities

Ως Χημικός ή Χημικός Μηχανικός θα έχετε υπό την ευθύνη σας τα εξής:

 • Αναλύσεις πρώτων υλών και έλεγχος τελικών αποτελεσμάτων 
 • Δημιουργία  και αποστολή αναλύσεων στα συνεργαζόμενα εργαστήρια, παραλαβή και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων, τήρηση αρχείου αναλύσεων
 • Σύνταξη πιστοποιητικών ανάλυσης ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών και τήρηση του σχετικού αρχείου
 • Παρασκευή δειγμάτων νέων ή υφιστάμενων προϊόντων, παρακολούθηση διακίνησης και αποστολή τους σε πελάτες, σύνταξη αναφορών προς την εμπορική διεύθυνση 
 • Σήμανση και χαρακτηρισμός των αποθηκευτικών δεξαμενών σε συνεργασία με τον έλεγχο ποιότητας
 • Επιπλέον αρμοδιότητες μπορεί να ανατεθούν στο πλαίσιο ανάπτυξης των αναγκών της επιχείρησης

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Απαραίτητα εργασιακή εμπειρία 2-5 χρόνια ως χημικός ή χημικός μηχανικός σε αναλύσεις λιπαντικών
 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί
 •  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
 • Προσαρμοστικότητα και δεκτικότητα στην καθοδήγηση
 • Ομαδικότητα, συμμετοχή, συμβολή και δέσμευση στους στόχους της ομάδας
 • Συνεργασία με συναδέλφους για την επίτευξη στόχων
 • Προθυμία και πρωτοβουλία στην ανάληψη ευθυνών

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του  Χημικός ή Χημικός Μηχανικός είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.