χειριστής μηχανών παραγωγής - αυλώνας

posted
contact
Anestis Kalampalikis, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αυλώνας, attica
sector
engineering
job type
permanent
reference number
28793
contact
Anestis Kalampalikis, Randstad Hellas
phone
+30 6952361070

job description

Διαθέτεις εμπειρία ως χειριστής μηχανών παραγωγής; Σε χαρακτηρίζει η προσαρμοστικότητα και η διάθεση για εκπαίδευση και περαιτέρω εξέλιξη; Τότε, η θέση του/της Χειριστή Μηχανών Παραγωγής σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο εκσυγχρονισμένες βιομηχανίες συσκευασίας με έδρα τον Αυλώνα είναι για σένα!

Για περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη συνέχεια!

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον/στη Χειριστή Μηχανών Παραγωγής:

 • Πολύ καλό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρία να εκπαιδευτείς σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες συσκευασίας
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες του/της Χειριστή Μηχανών Παραγωγής είναι οι ακολουθες:

 • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανών σε γραμμή παραγωγής
 • Αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία μηχανών
 • Τήρηση των διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας 
 • Υποστήριξη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασια
 • Τήρηση των προτύπων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας βάσει της εταιρικής πολιτικής και νομοθεσίας

qualifications

Προκειμένου το προφίλ σου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του/της Χειριστή Μηχανών Παραγωγής χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Απόφοιτος Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ 

skills

 • ομαδικό πνεύμα εργασίας και προσαρμοστικότητα
 • όρεξη για εργασία και εκπαίδευση

experience

 • Προηγούμενη εμπειρία ως Χειριστής Μηχανών Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή

educational requirements

 • compulsory education

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του/της Χειριστής Μηχανών Παραγωγής ονομάζομαι Καλαμπαλίκης Ανέστης και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο +30 6952361070 ή στο akalampalikis@randstad.com για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.