υποστηρικτικός υπάλληλος γραφείου - βάρη

posted
contact
ioanna zygogianni, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
βάρη, attica
sector
customer service
job type
permanent
reference number
15527
contact
ioanna zygogianni, randstad hellas
apply now

job description

Θα σας ενδιέφερε να εργαστείτε ως Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου γνωστής εταιρείας επισκευών επαγγελματικών συσκευών; Θέλετε να ξεκινήσετε ή να εμπλουτίσετε την επαγγελματική σας πορεία στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών ,όπως η αρχειοθέτηση εγγράφων, η διαχείριση επικοινωνίας και διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών ως Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου; Αν διαθέτετε άριστες δεξιότητες στον συντονισμό εργασιών και στην επικοινωνία, τότε είναι ευκαιρία να κάνετε την αίτηση σας και να εργαστείτε ως Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου.


benefits

H εταιρεία για τη θέση Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου προσφέρει:

 • εργασία σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον
 • συνεχή εκπαίδευση ευκαιρία εξέλιξης
 • συμβόλαιο εργασίας αορίστου διάρκειας

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου  είναι:

 • επικοινωνία με εταιρικούς πελάτες και συνεργάτες για την παροχή πληροφοριών μέσω τηλεφώνου και αλληλογραφίας
 • εξυπηρέτηση εισερχόμενων κλήσεων και αιτημάτων πελατών
 • ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εγγράφων 
 • διαχείριση τιμολογίων και αποδείξεων
 • διεκπεραίωση των πληρωμών και έλεγχος για την τήρηση των προθεσμιών
 • ενημέρωση και έλεγχος αρχείου πιστώσεων.
 • διαχείριση ημερολογίου τεχνικών της εταιρείας και συντονισμός
 • έλεγχος και αναφορά της διαδικασίας στη διοίκηση της εταιρείας
 • εξωτερικες εργασιες

requirements

Για τη θέση Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου  είναι απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα:

 • πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ απο οικονομική σχολή ή διοίκηση επιχειρήσεων
 • εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • άριστη γνώση πακέτου Office
 • άριστη γνώση Αγγλικών
 • κριτική ικανότητα & αναλυτική σκέψη
 • άριστη ικανότητα επικοινωνίας και προσοχή στη λεπτομέρεια

information

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση Υποστηρικτικός Υπάλληλος Γραφείου μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα! Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και μπορείτε να ζητήσετε την Ζυγογιάννη Ιωάννα 


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.