υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου in αθήνα

posted
contact
eva stamou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
12682
contact
eva stamou, randstad hellas
apply now

job description

Θα ήθελες να εργαστείς ως υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου; Διαθέτεις εργασιακή εμπειρία σε τμήμα πιστωτικού ελέγχου εμπορικής εταιρίας; Αναγνωρισμένη εμπορική εταιρία στο χώρο των ηλεκτρονικών συσκευών αναζητά νέο μέλος για την ομάδα της οικονομικής διεύθυνσης στο ρόλο του υπεύθυνου πιστωτικού ελέγχου. 

benefits

Η εταιρεία για τη θέση του υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου δίνει τη δυνατότητα:

 • ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών, αναλόγως των προσόντων
 • να γίνετε μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας
 • επαγγελματικής ανέλιξης μέσα στον οργανισμό σύφωνα με τις φιλοδοξίες σας

responsibilities

Τα καθήκοντα σου ως υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου θα περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση & είσπραξη υπολοίπων πελατών σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της εταιρείας
 • Επικοινωνία, διαχείριση και συμφωνίες λογαριασμών πελατών Β2Β
 • Έλεγχος πληρωμών – διακανονισμών
 • Υποστήριξη νομικών ενεργειών για Β2Β πελάτες
 • Διαχείριση – επικοινωνία Δημόσιων Οργανισμών
 • Δημιουργία αναλύσεων και αναφορών για την Διοίκηση της εταιρείας
 • Υπολογισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων και προετοιμασία λίστας διαγραφών
 • Υποστήριξη Customer Service πελατών B2C
 • Αποστολή ενημερωτικών επιστολών

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του υπεύθυνου πιστωτικού ελέγχου είναι:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 7ετή εμπειρία σε τμήμα πιστωτικού ελέγχου 
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS-Office)
 • Ικανοποιητικές γνώσεις Γενικής Λογιστικής
 • Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, εργατικότητας, υπευθυνότητας, ευελιξίας & αποτελεσματικής συνεργασίας σε περιβάλλον ομάδας

information

Αν ενδιαφέρεστε για την θέση του υπεύθυνου πιστωτικού ελέγχου κάνετε την αίτησή σας τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2166001352, Εύα Στάμου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.