υπεύθυνος οικονομικών in αθήνα

posted
contact
eva stamou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, central greece
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
10932
contact
eva stamou, randstad hellas
apply now

job description

Διαθέτεις εμπειρία στη διαχείριση των οικονομικών μιας εταιρίας; Έχεις αποκτήσει γνώσεις έχοντας εργαστεί σε λογιστήρια εμπορικών εταιριών; Μεγάλη εταιρία στο χώρο της εμπορίας τεχνολογιών υπηρεσιών υγείας είναι σε αναζήτηση υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών της. 

benefits

Η εταιρεία για τη θέση του υπεύθυνου οικονομικών:

 • παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως των προσόντων
 • δίνει τη δυνατότητα να γίνετε μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας

responsibilities

Τα καθήκοντα σου ως υπεύθυνος οικονομικών θα περιλαμβάνουν:

 • Διεύθυνση και διαχείριση ομάδας συνεργατών Οικονομικού Τμήματος Αθήνας και Θεσσαλονίκης
 • Συντονισμός των λειτουργιών του Οικονομικού Τμήματος με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του (σε συνεργασία με εξωτερικούς λογιστικούς συμβούλους)
 • Διαχείριση και εποπτεία συστήματος ταμειακών ροών, εσόδων και εξόδων
 • Διαπραγμάτευση με προμηθευτές και πελάτες σε θέματα όρων πληρωμής και βελτίωση κύκλου είσπραξης Εταιρείας
 • Παρακολούθηση συμφωνιών λογαριασμών πελατών
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και αποστολή στη Διοίκηση σχετικών οικονομικών αναφορών
 • Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού και αναθεώρησή του (budget)
 • Δημιουργία διαδικασιών και πολιτικών Τμήματος και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
 • Εποπτεία κέντρων κόστους υποδομών και λειτουργίας ( δαπάνες προσωπικού, στόλος αυτοκινήτων, πάγια έξοδα λειτουργίας)

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του υπεύθυνου οικονομικών είναι:

 • Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής
 • Επιθυμητό μεταπτυχιακό δίπλωμα Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή MBA
 • Προϋπηρεσία 5 ετών σε Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας και λογισμικών προγραμμάτων τύπου ERP
 • Άριστη γνώση MS Office με έμφαση στο excel
 • Επιθυμητή εξοικείωση με διαδικασίες εκτελωνισμών προϊόντων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας και ανθρώπων.
 • Γνώση του κλάδου υγείας θα εκτιμηθεί
 • Εχεμύθεια, ακεραιότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

information

Αν ενδιαφέρεστε για την θέση του υπεύθυνου οικονομικών κάνετε την αίτησή σας τώρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2166001352, Εύα Στάμου

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.