υπεύθυνος αποθήκης - ελευσίνα

posted
contact
vasilis perivolas, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
ελευσίνα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
28395
contact
vasilis perivolas, randstad hellas

job description

Διαθέτεις εμπειρία σε έλεγχο και οργάνωση καθημερινών διαδικάσιών αποθήκης; Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καρίερα σου ως Υπεύθυνος Αποθήκης σε μια απο τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μεταφορικές εταιρίες στην Αθήνα; Εαν οι απαντήσεις σου είναι ναι τότε δεν έχεις παρα να συμπληρώσεις την αίτηση σου στη θέση Υπεύθυνος Αποθήκης. 

benefits

Η εταιρία προσφέρει για τη θέση του/της Υπεύθυνου Αποθήκης προσφέρει:

 • Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ticket restaurant
 • Προοπτικές εξέλιξης

responsibilities

Οι αρμοδιότητες της θέσης Υπεύθυνου Αποθήκης περιλαμβάνουν:

 • Οργανώση και ελέγχος του σύνολο των εργασιών της αποθήκης
 • Αναθέση των απαραίτητων εργασίών στους εργαζόμενους
 • Διαμόρφωση και διαχείριση χώρου, προετοιμασία του οργανογραμμάτος εργασιών
 • Βελτίωση όλων των εργασιών και διαδικασιών στοχεύοντας στην αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης
 • Παραλαβή και Απόθεση Εμπορευμάτων 
 • Επίβλεψη και τήρηση των κανονισμών για τη σωστή διευθέτηση / τακτοποίηση των προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται στην αποθήκη και έγκαιρη ενημέρωση των αποθεμάτων
 • Συλλογή Παραγγελιών και Φόρτωση Εμπορευμάτων στον προκαθορισμένο χρόνο
 • Οργάνωση και παρακολούθηση της υπηρεσίας Reverse Logistics (επιστροφές)
 • Παραλαβή επιστρεφόμενων από Συνεργάτες Μοτοσικλετών και Scooters
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία των φυσικών απογραφών 
 • Διασφαλίζει την καθαριότητα της αποθήκης και του περιβάλλοντος χώρου και εκπαιδεύει και παρακολουθεί το προσωπικό στις ασφαλείς πρακτικές εργασίας
 • Συνεργάζεται με τον Operations Director σε θέματα τα οποία αφορούν τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση  του κύκλου συναρμολόγησης δίκυκλων και ελέγχου αυτών πριν την Παράδοση

requirements

Ο/H ιδανικός/η υποψήφιος/α για τη θέη του/της Υπεύθυνου Αποθήκης θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ 
 • Απαραίτητη η εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μηχανογραφημένη αποθήκη με πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (WMS) και άριστη γνώση χειρισμού ασύρματου φορητού τερματικού (PDA RF barcode scanner)
 • Απαραίτητη η εμπειρία στο χειρισμό ηλεκτροκίνητου περονοφόρου 
 • Άριστο χειρισμό Η/Υ, email, Microsoft Office καθώς και ικανότητα εκμάθησης νέων εφαρμογών λογισμικού
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσασ
 • Ομαδικό πνεύμα με θετική αντιμετώπιση προκλήσεων
 • Ικανότητα οργάνωσης, ευελιξία με ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών

information

Vasilis Perivolas
+30 216 6001369

#jobslogistics

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.