υπεύθυνος/η προμηθειών - οινόφυτα

posted
contact
panos zervas, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
οινόφυτα, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
25001
contact
panos zervas, randstad hellas

job description

Διαθέτεις εμπειρία ως υπεύθυνος/η προμηθειών; Μπορείς να οργανώνεις τις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν στα επιμέρους τμήματα και να συντονίζεις τις παραγγελίες; Διαθέτεις καλά επικοινωνιακά στοιχεία, είσαι υπεύθυνος/η και δίνεις προσοχή στην λεπτομέρεια και σε όλη την πληροφόρηση που πρέπει να διαχειρίζεσαι γρήγορα και αποτελεσματικά;

Αν ναι, τότε μπορείς να κάνεις την αίτησή σου και να διεκδικήσεις την θέση του/της υπεύθυνου/η Προμηθειών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 


benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον/στην Υπεύθυνο/η Προμηθειών:

 • Ανταγωνιστικό μισθό
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον και συνεχή εκπαίδευση

responsibilities

Ως Υπεύθυνος/η Προμηθειών, οι κύριες αρμοδιότητές σου θα είναι

 • Διαχείριση προμηθειών που αφορούν σε πρώτες ύλες 
 • Διαρκής έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση για την εξεύρεση νέων ειδών και προμηθευτών με σκοπό την βελτίωση υφιστάμενων συνεργασιών και δημιουργία νέων 
 • Ζήτηση, παραλαβή και αξιολόγηση προσφορών, επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα για τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις, παρακολούθηση παράδοσης
 • Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας υλικών (καταχώρηση στοιχείων, έκδοση εντολών φόρτωσης, παρακολούθηση status των συμβάσεων)
 • Επικοινωνία με τις Αποθήκες για διευθέτηση θεμάτων παραλαβών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για επίλυση προβλημάτων και διευθέτηση θεμάτων που απορρέουν από συμβάσεις και προμήθειες υλικών
 • Συμμετοχή στη δημιουργία, βελτίωση και τήρηση διαδικασιών των Αγορών

requirements

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στο ρόλο του/της υπεύθυνου/ης Προμηθειών θα πρέπει να διαθέτεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Aγγλικών
 • Ευχέρεια και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χειρισμό προγραμμάτων ERP (Softone)
 • Πολύ καλή γνώση  MS OFFICE 
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη, ευγένεια, διακριτικότητα και έμφαση στην λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και αυστηρές προθεσμίες

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Προμηθειών είμαι ο Πάνος Ζέρβας και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2166001363 για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.