υπεύθυνος/η γραμμής παραγωγής - λαύριο

posted
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
λαύριο, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
23302
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas

job description

Είσαι Μηχανικός και έχεις εργαστεί ως υπεύθυνος/η γραμμής παραγωγής σε βιομηχανική μονάδα; Διαθέτεις εμπειρία στην συντήρηση ή στην παραγωγή με έμφαση σε μηχανές injection; Εάν είσαι ικανός/η να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τότε, η θέση του/της Υπεύθυνου/ης Γραμμής Παραγωγής σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες είναι για εσένα! 

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες λοιπόν διάβασε τη συνέχεια!

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον/στην Υπεύθυνο/η Γραμμής Παραγωγής  :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης
 • Εταιρικό Κινητό
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε μια οργανωμένη βιομηχανική μονάδα

responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Γράμμης Παραγωγής είναι: 

 • Παρακολούθηση και τήρηση όλων των διαδικασιών της παραγωγής
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρείας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής
 • Προτάσεις για βελτιώσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών του τομέα ευθύνης του/της
 • Δυνατότητα αναγνώρισης βλαβών στον μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Υπεύθυνος/η για την καλή λειτουργία & συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (injection, assembly, καλούπια, λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός)
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Διαχείριση προσωπικού 
 • Εκπαίδευση και Αξιολόγηση Προσωπικού


requirements

Προκειμένου το προφίλ σου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Γραμμής Παραγωγής, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ-TEI, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής ή Χημικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • 3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον 
 • Πολύ καλή γνώση μηχανών παραγωγής Injection
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση της Γερμανικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office)
 • Οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες


information

Είμαι η Βάσια Μαυροκέφαλου και μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες.#jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.