υπάλληλος κεντροποίησης πλειστηριασμών in αθήνα

posted
contact
eva stamou, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
banking
job type
temporary
reference number
9415
contact
eva stamou, randstad hellas
apply now

job description

Έχετε εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο στο παρελθόν; Θα σας ενδιέφερε να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας και να αποκτήσετε νέες εμπειρίες συνεργαζόμενος/η με έμπειρα στελέχη της αγοράς; Ο πελάτης είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα και βρίσκεται σε αναζήτηση αξιόλογων στελεχών για το τμήμα κεντροποίησης πλειστηριασμών.

 • Κατάρτιση/ σύνταξη Σημειωμάτων Πλειστηριασμών για υποβολή στα Συμβούλια Καθυστερήσεων Wholesale Banking, ήτοι:
 • Συγκέντρωση στοιχείων και ανάκτηση δεδομένων από τοπικές βάσεις και εφαρμογές καθώς και από τις εγκρίσεις Συμβουλίων Καθυστερήσεων Wholesale Banking
 • Παρακολούθηση των αναρτήσεων/ δημοσιεύσεων πλειστηριασμών με τις Νέες Διατάξεις στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν
 • Παρακολούθηση των δημοσιεύσεων πλειστηριασμών με τις Παλαιές Διατάξεις μέσω του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων.
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες διαχειριστικές Μονάδες Καθυστερήσεων WB, Μονάδες Υποστηρίξεως Πιστοδοτήσεων, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, εκτιμητές ακινήτων και με το Δίκτυο Καταστημάτων για την έγκαιρη εξέταση των πλειστηριασμών στα αρμόδια Συμβούλια Καθυστερήσεων WB και παρακολούθηση διεξαγωγής των μέχρι τελικής εισπράξεως.
 • Καθημερινή διασταύρωση των πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων πλειστηριασμών με αρχεία πελατολογίου της Διευθύνσεως Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων, με σκοπό την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υποθέσεων πλειστηριασμών αρμοδιότητάς της που αφορούν σε:
 1. Νέες αναγγελίες στις Μονάδες Καθυστερήσεων Wholesale Banking και
 2. Νέες αιτήσεις πελατών στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού ‘OCW’ Ν.4469/2017
 3. Επικαιροποίηση δεδομένων, έλεγχοι ποιότητας δεδομένων και συντήρηση των τοπικών εφαρμογών/ βάσεων με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τομέα Wholesale NPL.
 • Προετοιμασία περιοδικών αναφορών/ παρουσιάσεων, και άλλων, ad hoc, διοικητικών αναφορών προς τη Διοίκηση, καθώς και για τις εποπτικές και ελεγκτικές αρχές. προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες καθώς και αυξανόμενες ανάγκες πληροφορήσεως τόσο της Διοικήσεως όσο και των εποπτικών φορέων.
 • Υποστήριξη των Μονάδων Διαχειρίσεως Καθυστερήσεων Wholesale Banking στις εργασίες διαχειρίσεως μέσω της παροχής ακριβούς και έγκαιρης πληροφορήσεως και δεδομένων όπου απαιτείται.


benefits

Η εταιρία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον

requirements


 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως Οικονομικής ή Νομικής Κατευθύνσεως ή σε άλλο σχετικό πεδίο.
 • Προϋπηρεσία 2 έως 5 έτη εκ των οποίων 2 σε θέση διαχειρίσεως Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ή σε θέση χορηγήσεων, ιδανικά στον τομέα Wholesale Banking
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ή άλλες Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις ή/και εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την θέση θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και χρήση της σουίτας MS Office (Excel, Word, Power Point)

information

Eva Stamou
2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.