υπάλληλος εξωτερικών εργασιών in πλατεια συνταγματοσ

posted
contact
apostolos koukoulidis, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
πλατεια συνταγματοσ, attica
sector
customer service
job type
temporary
reference number
15657
contact
apostolos koukoulidis, randstad hellas
apply now

job description

Θεωρείς τον εαυτό σου αρκετά οργανωτικό και υπομονετικό για να εργαστείς ως Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών στον τραπεζικό χώρο; Θέλεις να ξεκινήσεις την επαγγελματική σου πορεία στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών όπως η διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, η διαχείριση επικοινωνίας και αρχειοθέτηση εγγράφων; Αν η απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι θετική, τότε είναι ευκαιρία να κάνεις την αίτηση σου και να εργαστείς ως Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών.


benefits

H εταιρεία για τη θέση του Υπαλλήλου Εξωτερικών Εργασιών προσφέρει:

 • Εργασία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον
 • Ευκαιρία να ξεκινήσετε την σταδιοδρομία σας στον τραπεζικό τομέα



responsibilities

Οι κύριες αρμοδιότητες του Υπαλλήλου Εξωτερικών Εργασιών είναι:

 • Επικοινωνία με το γραφείο του Οικ.Διευθυντή και λήψη οδηγιών για εξωτερικές εργασίες.
 • Επίσκεψη σε δημόσιες υπηρεσίες όπως εφορία, ΙΚΑ καθώς και άλλες τραπεζικές διευθύνσεις. 
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και καταχώρηση φυσικών εγγράφων.
 • Έκδοση απαραίτητων δικαιολογητικών και επικυρώσεις εγγράφων.
 • Συντονισμός εξωτερικών εργασιών. 
 • Έλεγχος και αναφορά των διαδικασιών στη διοίκηση της εταιρείας.


requirements

Για τη θέση του Υπαλλήλου Εξωτερικών Εργασιών είναι απαραίτητα τα παρακάτω προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Υπομονή και σωστή διαχείριση του χρόνου.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Διπλωμα ΙΧ ,αν υπάρχει μοτοσυκλέτας θα εκτιμηθεί.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.


information

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση του Υπαλλήλου Εξωτερικών Εργασιών μπορείς να κάνεις την αίτησή σου τώρα!

Για πληροφορίες τηλεφώνησε στο +30 2106770523 και μπορείς να ζητήσεις τον Κουκουλίδη Απόστολο

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.