υπάλληλος δικηγορικού γραφείου in αθήνα

posted
contact
maria stavraki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
customer service
job type
permanent
reference number
9744
contact
maria stavraki, randstad hellas
apply now

job description

Διαθέτετε γνώση νομικών όρων και είστε άψογος χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή; Έχετε εμπειρία ως υπάλληλος γραφείου σε δικηγορική εταιρεία ή στον τραπεζικό χώρο που ασχολείται με διαχείριση δανείων; Ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα από τα πιο οργανωμένα και αναγνωρισμένα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα ως Υπάλληλος Γραφείου με πολύ καλές μισθολογικές αποδοχές και σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 • Υπεύθυνος για τον συντονισμό εργασιών που εξελίσσονται στο δικηγορικό γραφείο καθώς και για την παρακολούθηση των εμπλεκόμενων μερών 
 • Άμεση επικοινωνία με τους δικαστικούς επιμελητές, τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τους τραπεζικούς φορείς για την εύρυθμη λειτουργία όλων των διαδικασιών
 • Διαχείριση δικογράφων και επιδοτήριων εκθέσεων που αφορούν σε επιταγές και άλλες οικονομικές συναλλαγές
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και προσεκτικός έλεγχος που αφορά στη ορθότητάς τους
 • Λεπτομερή καταχώρηση στο σύστημα πληροφοριών με ακρίβεια και αναλυτική περιγραφή όπως ορίζεται από τον πελάτη

benefits

 • Ευκαιρία να ενταχθείτε σε μια επιτυχημένη ομάδα και σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
 • Παρέχεται σύμβαση αορίστου χρόνου με αναταγωνιστικές μισθολογικές αποδοχές


requirements

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας σε δικηγορικό ή τραπεζικό κλάδο σε back office θέσεις
 • Πάρα πολύ καλή εξοικείωση με νομικούς και τραπεζικούς όρους
 • Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με έμφαση στο excel 
 • Υψηλό πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Πολύ καλές οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητεςinformation

Αν ενδιαφέρεστε για την συγκεκριμένη θέση εργασίας μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα!

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και μπορείτε να ζητήσετε την Σταυράκη Μαρία.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.