τεχνολόγος τροφίμων - thessaloniki

posted
contact
konstantinos papadopoulos, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
thessaloniki, central macedonia
sector
life sciences
job type
permanent
reference number
27759
contact
konstantinos papadopoulos, randstad hellas

job description

Έχεις εργαστεί ως Τεχνολόγος Τροφίμων, σε βιομηχανία τροφίμων?

Είσαι δημιουργικός, εργατικός και θέλεις να εργαστείς ως Τεχνολόγος Τροφίμων και να εξελίχθείς εργαζόμενος σε μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής τροφίμων?

Εάν ναι, κάνε άμεσα την αίτηση σου και θα σε καλέσουμε για συνέντευξη!

benefits

Η εταιρεία θα παρέχει στον Τεχνολόγο Τροφίμων τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Ο Τεχνολόγος Τροφίμων θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και ανάπτυξη νέων 
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής
 • Διασφάλιση της ομαλής ροής της παραγωγής

requirements

Ο Τεχνολόγος Τροφίμων θα έχει τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ /TEI Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή αντίστοιχης ειδικότητας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 1 έτους, απαραίτητη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση H/Y
 • Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης  και επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση για συνεργασία

information

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Τεχνολόγος Τροφίμων παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στο 2310414733.  #engineeringobs


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.