τεχνολόγος τροφίμων in thessaloniki

posted
contact
christina sterkesi, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
thessaloniki, central macedonia
sector
healthcare & sciences
job type
permanent
reference number
15065
contact
christina sterkesi, randstad hellas
apply now

job description

Είσαι ένας φιλόδοξος Τεχνολόγος Τροφίμων, έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία; Έχεις εργαστεί ως Τεχνολόγος Τροφίμων στο περιβάλλον μιας οργανωμένης βιομηχανίας;

Εάν η απάντησή σου είναι ναι, και θέλεις να εργαστείς ως Τεχνολόγος Τροφίμων στα πλαίσια μεγάλης εξαγωγικής εταιρίας παραγωγής και επεξεργασίας κρεάτων, τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου!

benefits

Η εταιρία παρέχει στον Τεχνολόγο Τροφίμων τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Ο Τεχνολόγος Τροφίμων θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση και συντονισμός της παραγωγής
 • Έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • Διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής
 • Καταγραφή κρίσιμων σημείων και εφαρμογή του συστήματος ποιότητας
 • Διαχείριση και συντονισμός ομάδας 
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων (NPD)
 • Επίβλεψη για την βέλτιστη κατάσταση του χώρου παραγωγής

requirements

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων θα διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ως Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, Τεχνολόγος Τροφίμων ή Χημικός Τροφίμων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Εχεμύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευστροφία, εργατικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών όπου απαιτείται
 • Επιθυμητή η γνώση εφαρμογής των προτύπων BRC & IFS

information

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Τεχνολόγου Τροφίμων παρακαλώ επικοινωνήστε με την Χριστίνα Στερκέση, στο 2310 414731.


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.