τεχνικός μηχανολογικής συντήρησης - οινόφυτα

posted
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
οινόφυτα, central greece
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
21416
contact
vasiliki mavrokefalou, randstad hellas

job description

Είσαι μηχανολόγος μηχανικός και διαθέτεις εμπειρία ως τεχνικός μηχανολογικής συντήρησης σε οργανωμένη βιομηχανία; Θέλεις να εργασθείς σε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον τομέα των χημικών και απορρυπαντικών προϊόντων ;

Αν ναι, τότε μην χάνεις την ευκαιρία και κάνε αίτηση σου τώρα!

benefits

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Τεχνικό Μηχανολογικής Συντήρησης :

 • Καλό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον

responsibilities

Ως Τεχνικός Μηχανολογικής Συντήρησης οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι:

 • Εκτέλεση των προγραμμάτων μηχανολογικής συντήρησης, διορθωτικής και προληπτικής στον εξοπλισμού του εργοστασίου με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
 • Εμπειρία μηχανολογικής συντήρησης περιστρεφόμενου εξοπλισμού, όπως εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, αναδευτήρων, βανών, πνευματικών εμβόλων, κινητήρων, κλπ, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας, τις σχετικές διατάξεις και σχέδια εντός πλαισίων ασφαλείας.
 • Παροχή προτάσεων στον εργοδηγό και Διευθυντή Συντήρησης για την βελτιστοποίηση εξοπλισμού / μηχανημάτων Παραγωγή ή και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, με βάσει τον κύκλο συντήρησης και τη χρήση τους όπως παρακολουθείται στο πρόγραμμα συντήρησης. 
 • Συνεργασία με την διαχείριση της τεχνικής αποθήκης ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ορθή παροχή ανταλλακτικών και εξοπλισμού σε χρόνο κατάλληλο για την υλοποίηση του πλάνου προληπτικής συντήρησης και εκτέλεσης επισκευαστικών ενεργειών.
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός καθιερωμένου ωραρίου υπό καθεστώς stand-by (κατόπιν εντολής αποκατάστασης βλάβης).

requirements

Για να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις του Τεχνικού Μηχανολογικής Συντήρησης χρειάζεται να έχεις τα παρακάτω:

 • Κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου (Τ.Ε.Ι)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας τουλάχιστον 2 χρόνια
 • Εμπειρία σε πνευματικά συστήματα χαμηλής πίεσης
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, συμπεριλαμβανομένων συμπιεστών αέρα, φυσητήρων κλπ
 • Εμπειρία σε εξοπλισμό αντλιών, αναδευτήρων, βανών, πνευματικών κινητήρων, κλπ 
 • Δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων
 • Καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Καλή γνώση και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογράφησης 
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - τόσο γραπτή όσο και προφορική.
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητεςinformation

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του Τεχνικού Μηχανολογικής Συντήρησης είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής του καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις Βάσια Μαυροκέφαλου.  #jobsengineering


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.