σύμβουλος πωλήσεων in αττική

posted
contact
ilia lymberopoulou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αττική, attica
sector
sales, marketing & retail
job type
permanent
reference number
14299
contact
ilia lymberopoulou, randstad hellas
apply now

job description

Έχεις εμπειρία στις πωλήσεις υπηρεσίας και ειδικά στην ανάπτυξη πελατολογίου;

Θέλεις να κάνεις το επόμενό σου βήμα σαν Σύμβουλος Πωλήσεων σε μία εταιρεία ηγέτιδα στον χώρο της φύλαξης και διαχείρισης φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων;

Τότε αυτή η ευκαιρία σε ενδιαφέρει!

benefits

Η εταιρεία προσφέρει στον Σύμβουλο Πωλήσεων τα παρακάτω:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Παροχή προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Τα καθήκοντα του Συμβούλου Πωλήσεων είναι:

 • Να είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων.
 • Να διαμορφώνει, εκπονεί  και υποβάλλει τις προσφορές προς τους πελάτες, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους σε βάθος και προσφέροντάς τους τις κατάλληλες λύσεις. 
 • Να διαπραγματεύεται το εμπορικό σκέλος με τον πελάτη και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του πελάτη και του Νομικού τμήματος της εταιρείας κατά την σύνταξη της σύμβασης.
 • Να αναγνωρίζει ανάγκες upselling & cross selling σε ήδη υπάρχοντες πελάτες.
 • Να εκπαιδεύεται συνεχώς σε ήδη υπάρχουσες και νέες υπηρεσίες ολοκληρωμένης φύλαξης & διαχείρισης αρχείων. 
 • Να γνωρίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί σε βάθος τις τάσεις τόσο στην Ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να αναγνωρίσει ευκαιρίες σε νέες αγορές. 

requirements

Τα απαραίτητα προσόντα του Συμβούλου Πωλήσεων είναι:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή και μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση/εξειδίκευση σε τεχνολογικό ή οικονομικό προσανατολισμό.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση ανάπτυξης πωλήσεων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και χειρισμού των εφαρμογών MS Office. 
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία.
 • Επαφή με διεθνές περιβάλλον εργασίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

information

Ήλια Λυμπεροπούλου
2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.