σύμβουλος επιχειρήσεων - πάτρα

posted
contact
katerina sarantopoulou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
πάτρα, peloponnese
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
24918
contact
katerina sarantopoulou, randstad hellas

job description

Έχεις εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων για την ανάπτυξη & υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων;

Ζεις ή θα σε ενδιέφερε να μετακομίσεις μόνιμα στην Πάτρα; αν η απάντηση είναι θετική τότε ίσως σε ενφιαφέρει το παρακάτω

Ο πελάτης μας είναι εταιρεία με έδρα την Πάτρα και παρέχει υπηρεσίες έρευνας αγοράς marketing, call center, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών αγοράς εργασίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες  

'Εχεις εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων; έχεις διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει συνεργαστεί με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα;

'Εχεις ολοκληρώσει ως σύμβουλος επιχειρήσεων κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα;

Τότε ίσως αυτή η ευκαιρία είναι για εσένα!

benefits

Η εταιρεία για τη θέση του συμβούλου επιχειρήσεων παρέχει:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρη απασχόληση και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο ενεργό ρόλο
 • Διευκόλυνση μετεγκατάστασης, στην περίπτωση που απαιτηθεί
 • Επιπλέον αμοιβή με Bonus επίτευξης στόχων

responsibilities

Ως σύμβουλος επιχειρήσεων θα έχεις τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και συγγραφή ολοκληρωμένων προτάσεων, αξιολόγηση νέων ιδεών και συνεργασιών (για αυτές τις προτάσεις) στον τομέα των Ευρωπαϊκών Έργων και της συμβουλευτική υποστήριξη των Φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, συντονισμός ομάδας συνεργατών και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Παρακολούθηση σχετικών προσκλήσεων και διαγωνισμών για Ευρωπαϊκά και Δημόσια έργα.
 • Διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο των παραπάνω έργων.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού έργων.
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων και των παραδοτέων τους.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς της Τεχνικής/Συμβουλευτικής
 • Υποστήριξης των Φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και της Χρηματοδότησης Έργων.

requirements

Για να διεκδικήσεις την θέση του συμβούλου επιχειρήσεων θα πρέπει να έχεις:

 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας στο σχεδιασμό, προετοιμασία, συντονισμό,εξειδίκευση και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων (Erasmus+ MED, INTERREG, κ.λπ.)
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας στη διοικητική, τεχνική και οικονομικήυποστήριξη έργων φορέων του δημοσίου τομέα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο θα αξιολογηθεί θετικά
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ή Πολύ Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά
 • Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office
 • Ευχέρεια στη συγγραφή προτάσεων και αναφορών
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα διοίκησης ανθρώπων και παρακίνηση προσωπικού
 • Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα

information

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την θέση σύμβουλος επιχειρήσεων; Μπορείς να ζητήσεις τη Σαραντοπούλου Κατερίνα ή να στείλεις email στο ksarantopoulou@randstad.gr. Κάνε την αίτησή σου τώρα!


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.