σύμβουλος επιχειρήσεων κοινωνικών προγραμμάτων - πάτρα

posted
contact
katerina sarantopoulou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
πάτρα, peloponnese
sector
accounting & finance
job type
permanent
reference number
23756
contact
katerina sarantopoulou, randstad hellas

job description

Έχεις εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων; έχεις διαχειριστεί κοινωνικά προγράμματα & προγράμματα υγείας;

Ο πελάτης μας είναι συμβουλευτική εταιρεία με έδρα την Πάτρα και δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και αναζητά  έναν έμπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων κοινωνικών προγραμμάτων

Έχεις συνεργαστεί με τον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;

Έχεις ολοκληρώσει ως σύμβουλος επιχειρήσεων κάποιο κοινωνικό πρόγραμμα;

Τότε ίσως αυτή η ευκαιρία είναι για εσένα!

benefits

Η εταιρεία στο καταλληλο υποψήφιο προσφέρει:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρη απασχόληση και προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Δυνατότητες εξέλιξης, αναλαμβάνοντας σταδιακά όλο και πιο ενεργό ρόλο
 • Διευκόλυνση μετεγκατάστασης, στην περίπτωση που απαιτηθεί
 • Επιπλέον αμοιβή με Bonus επίτευξης στόχων

responsibilities

Ως σύμβουλος επιχειρήσεων κοινωνικών προγραμμάτων  θα έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και συγγραφή ολοκληρωμένων προτάσεων, αξιολόγηση νέων ιδεών και συνεργασιών (για αυτές τις προτάσεις) και συμβουλευτική υποστήριξη των Πελατών στον τομέα
 • κοινωνικής πολιτικής ή/και πολιτικής υγείας
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, συντονισμός ομάδας συνεργατών καθώς και η υλοποίηση των (συγ)χρηματοδοτούμενων έργων
 • Παρακολούθηση σχετικών προσκλήσεων και διαγωνισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Διοικητική και τεχνική υοστολόγησης των έργων, υπηρεσιών και κόστους συνεργατών
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων και των παραδοτέων τους

requirements

Ο κατάλληλος υποψήφιος για την θέση του συμβούλου επιχειρησέων κοινωνικών προγραμμάτων θα πρέπει να έχει:

 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας στο σχεδιασμό, προετοιμασία, συντονισμό, εξειδίκευση και υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας με ιδιωιτικούς ή δημόσιους φορείς.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας στη διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη έργων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαφόρων φορέων του δημοσίου τομέα.
 • Ευχέρεια στη συγγραφή προτάσεων και αναφορών
 • Ενέργεια, πάθος, και δυναμισμός για την επίτευξη υψηλών στόχων σε κάθε έργο
 • Θετική ανταπόκριση στις προκλήσεις που παρουσιάζουν πολύπλοκα, μεγάλα έργα υλοποίησης
 • Υπευθυνότητα, παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα εργασίας
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα διοίκησης ανθρώπων και παρακίνηση προσωπικού
 • Εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office

information

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την θέση Senior Consultant; Μπορείς να ζητήσεις τη Σαραντοπούλου Κατερίνα ή να στείλεις email στο ksarantopoulou@randstad.gr. Κάνε την αίτησή σου τώρα!

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.