σύμβουλος διαχείρισης οφειλών in μοσχάτο

posted
contact
kirki sinodinou, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
μοσχάτο, attica
sector
customer service
job type
temporary
reference number
9073
contact
kirki sinodinou, randstad hellas
apply now

job description

θεωρείτε την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση ως το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά σας; εαν η απάντηση είναι ναι και διαθέτετε εμπειρία στη διαχείριση οφειλών, κάντε την αίτηση σας τώρα και εργαστείτε ως Σύμβουλος Διαχείρισης Οφειλών σε μεγάλη και αναγνωρσμένη δικηγορική εταιρία.

  • διαxείριση και ρύθμιση οφειλών σε καθυστέρηση
  • διασφάλιση εκπλήρωσης του νομοθετικού πλαισίου σε κάθε περίπτωση
  • πρότασεις διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών για την αποπληρωμή του χρέους

benefits

  • προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους
  • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
  • ατομικό & ομαδικό bonus επίδοσης 

requirements

  • προϋπηρεσία σε θέση Collection Agent επιθυμητή
  • εξαιρετικές επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
  • αναλυτικός τρόπος σκέψης
  • πολύ καλή χρήση Η/Υ 

information

αν ενδιαφέρεστε για την συγκεκριμένη θέση εργασίας μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα online! 

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και ζητήστε την  Κίρκη Συνοδινού  ή την  Πάττυ Μαργαρίτη 

Good To Know You!

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.