σύμβουλος διακανονισμού μεγάλων καθυστερήσεων in αθήνα

posted
contact
maria stavraki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
customer service
job type
permanent
reference number
10662
contact
maria stavraki, randstad hellas
apply now

job description

Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε σε έναν αναγνωρισμένο πολυεθνικό οργανισμό ως Σύμβουλος Διακανονισμού Μεγάλων Καθυστερήσεων; Διαθέτετε προϋπηρεσία στη διαχείριση μεγάλων οφειλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων; Σας αρέσει η επικοινωνία με πελάτες και θεωρείτε τη διαπραγμάτευση το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα; Εάν η απάντησή σας είναι θετική, τότε κάντε τώρα την αίτησή σας για τη θέση Σύμβουλος Διακανονισμού Μεγάλων Καθυστερήσεων.

benefits

Για τη θέση Σύμβουλος Διακανονισμού Μεγάλων Καθυστερήσεων, η εταιρία παρέχει: 

 • πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • σύμβαση αορίστου χρόνου με προοπτικές εξέλιξης
 • ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

responsibilities

Ως Σύμβουλος Διακανονισμού Μεγάλων Καθυστερήσεων, οι αρμοδιότητές σας θα είναι:

 • η διαχείριση εισερχόμενων και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων προς οφειλέτες με σκοπό τον διακανονισμό των οφειλών τους 
 • η αναλυτική παρουσίαση των όρων διακανονισμού/πληρωμής μεγάλων τραπεζικών οφειλών 
 • η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους οφειλέτες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα σενάρια αποπληρωμής
 • η διαπραγμάτευση των προτάσεων πληρωμής, ακολουθώντας πιστά την στρατηγική του οργανισμού 
 • η καταχώρηση στο σύστημα  του αποτελέσματος των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους οφειλέτες
 • η τήρηση των αυστηρών πολιτικών της εταιρίας και του κώδικα δεοντολογίας 

requirements

Ως Σύμβουλος Διακανονισμού Μεγάλων Καθυστερήσεων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 • εμπειρία 1-2 έτη στην διαχείριση μεγάλων καθυστερήσεων 
 • πολύ καλή γνώση MS Office και Αγγλικών
 • ισχυρές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • η καλή αντίληψη οικονομικών όρων και των τραπεζικών προϊόντων
 • επικοινωνία με ευγένεια και διακριτικότητα
 • πελατοκεντρική αντίληψη
 • προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
 • άριστες οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια 

information

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως Σύμβουλος Διακανονισμού Μεγάλων Καθυστερήσεων μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα online! 

Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και ζητήστε την Μαρία Σταυράκη ή την Πάττυ Μαργαρίτη. 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.