σχεδιαστής ηλεκτρολογικών μελετών μέσης τάσης - attica / greece

posted
contact
eleni kyriazi, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
attica / greece, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
28648
contact
eleni kyriazi, randstad hellas

job description

Είστε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας; Διαθέτετε εμπειρία σε εκπόνηση και διεκπεραίωση μελετών μέσης τάσης; Γνωρίζετε να χειρίζεστε σε πολύ καλό επίπεδο το Autocad; Θέλετε να εργαστείτε σε μια εταιρεία που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων ενέργειας; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση που σας ταιριάζει.

benefits

Η εταιρεία παρέχει στο Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικών Μελετών Μέσης Τάσης:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική εξέλιξης 

responsibilities

Οι αρμοδιότητες της θέσης του Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικών Μελετών Μέσης Τάσης είναι οι εξής:

 • Προγραμματισμός των εργασιών, που λαμβάνουν μέρος στα εργοτάξια
 • Δημιουργία μονογραμμικών σχεδίων, σύνταξη μελετών μέσης τάσης καθώς και αναφορών προόδων αναφορικά με την κατασκευή των έργων
 • Καθημερινή χρήση προγραμμάτων που απαιτούνται για την μελέτη της κατασκευής των έργων
 • Παροχή υποστήριξης προς τους πελάτες της εταιρείας και διαχείριση των αιτημάτων τους αναφορικά με την κατασκευαστική πορεία των έργων

requirements

Προκειμένου το προφίλ σας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της θέσης του Σχεδιαστή Ηλεκτρολογικών Μελετών Μέσης Τάσης, χρειάζονται τα παρακάτω:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση μελετητή
 • Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad ή οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών 

information

Αν η παραπάνω προοπτική καριέρας σας ενδιαφέρει, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε την αίτησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο +30 6942789384 και να ζητήσετετην Κυριαζή Ελένη. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο ekyriazi@randstad.gr  #jobsengineering #energysector

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.