πωλητής καινοτόμου προϊόντος - ηράκλειο

posted
contact
lida sgouraki, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
ηράκλειο, crete
sector
sales, marketing & retail
job type
permanent
reference number
16440
contact
lida sgouraki, randstad hellas
apply now

job description

Θα ήθελες να εργαστείς ως Πωλητής - Πωλήτρια Καινοτόμου Προϊόντος στο Ηράκλειο; Έχεις δυνατό network, δυναμική προσωπικότητα, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων; Θέλεις να εργαστείς σε ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας με συνεχή εκπαίδευση; Η θέση παρέχει σταθερό μηνιαίο μισθό, επιπλέον bonus βάσει επίτευξης στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό τηλέφωνο και μηνιαία έξοδα κίνησης. Η θέση είναι μόνιμη και full-time.

benefits

·       Το πακέτο αποδοχών που προσφέρει η εταιρεία στον Πωλητή - Πωλήτρια Καινοτόμου Προϊόντος είναι:

 • Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό
 • Επιπλέον Βonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο
 • Μηνιαία έξοδα κίνησης
 • Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση

responsibilities

Οι αρμοδιότητες του Πωλητή - Πωλήτριας Καινοτόμου Προϊόντος που θα επιλεγεί θα είναι να:

 • Ενεργοποιεί/κινητοποιεί το δίκτυο των λιανοπωλητών του πελατολογίου του για αποστολή συστάσεων (μέσω καθημερινών επισκέψεων)

 • Ενημερώνει τους καταναλωτές στα σημεία πώλησης (του πελατολογίου του) με στόχο guided trial/ πώληση
 • Εντοπίζει υποψήφιους πελάτες από τον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο αναπτύσσοντας το προσωπικό του πελατολόγιο
 • Προσεγγίζει και διερευνά τις ανάγκες των πελατών του μέσω προσωπικών ραντεβού
 • Συμβουλεύει και προτείνει με σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του
 • Εξυπηρετεί διαρκώς τους πελάτες του φροντίζοντας για την διαρκή προσφορά της βέλτιστης εμπειρίας/ικανοποίησης του προϊόντος και τους κινητοποιεί για αποστολή συστάσεων

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Πωλητή - Πωλήτριας Καινοτόμου Προϊόντος, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Επαγγελματική προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων
 • Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητας κατανόησης των καταναλωτών
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων
 • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

information

Αν θεωρείς ότι το προφίλ σου ταιριάζει σε αυτή τη θέση του Πωλητή - Πωλήτριας Καινοτόμου Προϊόντος, κάνε την αίτησή σου τώρα!

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέστε 2106770523 ή να στείλετε email στο randstad@randstad.gr

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.