πωλητής ελαστικών in αθήνα

posted
contact
anna ve, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
αθήνα, attica
sector
sales, marketing & retail
job type
permanent
reference number
9905
contact
anna ve, randstad hellas
apply now

job description

Εταιρεία ελαστικών αναζητάει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στις πωλήσεις

Αν είσαι αφοσιωμένος στις πωλήσεων και επιθυμείς να εργασθείς σε ένα σταθερό και επιτυχημένο περιβάλλον εργασίας τότε ανυπομονούμε να λάβουμε την αίτησή σου!

Το κατάλληλο άτομο θα είναι :

 • υπεύθυνο για την εδραίωση και την περαιτέρω επέκταση του δικτύου πελατών εμπόρων ελαστικών στην περιοχή που θα του ανατεθεί και έτοιμο να εργασθεί ενεργά σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • θα συνδυάζει την εμπειρία του στις επαγγελματικές πωλήσεις και την πολυετή επαφή του με υπάρχον δίκτυο, ώστε να συνεισφέρει και να εφαρμόσει με επιτυχία τις στρατηγικές πωλήσεων της εταιρείας και τους προσωπικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους του

benefits

 • Ανταγωνιστικό μικτό μισθό
 • Ετήσιο bonus επί των πωλήσεων βάσει στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό laptop και κινητό
 • Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Απεριόριστη εκπαίδευση

requirements

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 4ετή εμπειρία στις πωλήσεις σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων ελαστικών ή από το χώρο των καταναλωτικών ή βιομηχανικών προϊόντων
 • Η εργασιακή εμπειρία θα πρέπει να προέρχεται από καλά οργανωμένο περιβάλλον πολυεθνικής ή μεγάλης Ελληνικής εταιρείας
 • Δυνατότητα ταξιδιών 30-40% του εργασιακού χρόνου στην Ελλάδα καθώς και στο Εξωτερικό για εκπαιδευτικούς λόγους
 • Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Ως επαγγελματίας πωλήσεων:

 • Αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες
 • Προσανατολίζεις την εργασία σου στο αποτελέσματα και είσαι υψηλά αυτοϋποκινούμενο άτομο
 • Είσαι δημιουργικός,  αρέσκεσαι να εξυπηρετείς τους πελάτες και βασικές δεξιότητές σου είναι ο προσανατολισμός στην λύση  και το υψηλό επίπεδο επιμονής
 • Επιπλέον, εκτιμάς την απασχόληση σε μια καλά καθορισμένη αγορά και σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία με ελκυστικές συνθήκες εργασίας

information

Άννα Βε
2106770523

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.