πωλητής β2β in λάρισα

posted
contact
elena vasileiou, randstad hellas
job type
temporary
apply now

job details

posted
location
λάρισα, thessaly
sector
sales, marketing & retail
job type
temporary
reference number
15240
contact
elena vasileiou, randstad hellas
apply now

job description

Θα θέλατε να εργαστείτε ως εξωτερικός Πωλητής B2B και είστε μόνιμος κάτοικος Λάρισας;

Είστε επικοινωνιακοί, με όρεξη και πάθος για Πωλήσεις Β2Β; Έχετε προσανατολισμό προς την επίτευξη των στόχων και θέλετε να ικανοποιείτε και τους πιο απαιτητικούς πελάτες;

Αν σε όλα αυτά είδατε τον εαυτό σας, τότε κάντε την online αίτησή σας για την θέση του Πωλητή για λογαριασμό εταιρείας-πελάτη ηγέτη στον κλάδο της τεχνολογίας.

benefits

Το πακέτο αποδοχών που προσφέρει η εταιρεία στον Πωλητή B2B είναι:

 • Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο

responsibilities

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης του Πωλητή B2B θα είναι:

 • Συνεχής παρακολούθηση του πελατολογίου (cafe/restaurants/hotels) μέσω προσωπικών επαφών και επισκέψεων
 • Διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου και ανάπτυξη νέου
 • Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού και εντοπισμός των νέων ευκαιριών συνεργασίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων
 • Διαπραγμάτευση των θεμάτων εμπορικής πολιτικής
 • Ευέλικτα ωράρια εργασίας

requirements

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Πωλητή B2B, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Εμπειρία σε εξωτερικές πωλήσεις Β2Β, Β2C, D2D, απαραίτητη
 • Εμπειρία στον κλάδο HORECA, επιθυμητή
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

information

Μην χάσετε την ευκαιρία για μία νέα καριέρα στις Πωλήσεις! Κάντε την online αίτησή σας τώρα! Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε καθημερινά την Elena Vasileiou στο +30 2310414731.


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.