προϊστάμενος υποσταθμού - άσπρα σπίτια βοιωτίας

posted
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
άσπρα σπίτια βοιωτίας, central greece
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
29501
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001342

job description

Είστε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχετε προηγούμενη εμπειρία σε υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσης; Δίνετε προσοχή στην λεπομέρεια και μπορείτε να διαχειριστείτε και να συντονίσετε επιτυχώς μία ομάδα;

Η Randstad Hellas, στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Όμιλο Μυτιληναίο, αναζητά τον νέο τους συνέργατη, για τον τομέα της Μεταλλουργίας! Αν η απάντηση σ' όλα τα παραπάνω είναι καταφατική, μην χάνετε χρόνο και κάντε την αίτηση σας άμεσα!

benefits

Ο όμιλος εταιρειών παρέχει τα ακόλουθα στον Προϊστάμενο Υποσταθμού:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Παροχή διαμονής στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας
 • Ιδιωτικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
 • Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, τηλέφωνο
 • Ετήσιο bonus απόδοσης

responsibilities

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Παραγωγής περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχος απρόσκοπτης λειτουργίας του υποσταθμού του εργοστασίου
 • Προγραμματισμός και συντονισμός προληπτικής συντήρησης του υποσταθμού του εργοστασίου
 • Παρακολούθηση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος στο εργοστάσιο,
 • Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς 
 • Σύνταξη, διαχείριση και έλεγχος τήρησης προϋπολογισμού και επιχειρησιακών σχεδίων της δραστηριότητας του
 • Έγκριση και έλεγχος των αναγκαίων υλικών συντήρησης
 • Καθορισμός ετήσιων στόχων των υφισταμένων του
 • Έλεγχος τηρησης κανόνων ασφάλειας του προσωπικού

qualifications

Για να ταιριάζει το βιογραφικό σας στις ανάγκες της θέσης, πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

skills

 • Ηγετικές ικανότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

experience

 • Δεκαετής εργασιακή εμπειρία
 • Τουλάχιστον 5 έτη σε θέση ευθύνης
 • Τεχνική γνώση

educational requirements

 • Masters
 • AEI

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Προϊσταμένου Υποσταθμού είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Είμαι η Δέσποινα Αλεξίου και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.