προϊστάμενος συντήρησης η/μ εγκαταστάσεων - μύκονος

posted
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
μύκονος, attica
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
31906
contact
Despina Alexiou, Randstad Hellas
phone
+30 216 6001342

job description

Είστε Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός και διαθέτετε εμπειρία στη συντήρηση ξενοδοχειακών μονάδων; Έχετε οργανωτικές δεξιότητες και εστιάζετε στην λεπτομέρεια; Θέλετε να κάνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα ως Προϊστάμενος Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πολυτελών ξενοδοχείων της χώρας; Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε η θέση του Προϊσταμένου Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων είναι η κατάλληλη για σας!

benefits

Για την θέση του Προϊσταμένου Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαμονή και φαγητό στην Μύκονο
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη

responsibilities

Οι αρμοδιότητες της θέσης του Προϊσταμένου Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση και συντονισμό της ομάδας συντήρησης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης
 • Εκπαίδευση τεχνικών του τμήματος 
 • Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών

qualifications

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις ανάγκες της θέσης πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ 

skills

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνέπεια, προσήλωση και πειθαρχία
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

experience

 • Προηγούμενη εμπειρία στην συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 

information

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Προϊσταμένου Συντήρησης Η/Μ εγκατάστασεων είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 6940275872 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Δέσποινα Αλεξίου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.