προϊστάμενος παραγωγής - karditsa

posted
contact
georgia christodoulou, randstad hellas
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
karditsa, central macedonia
sector
engineering, logistics, production & manufacturing
job type
permanent
reference number
24014
contact
georgia christodoulou, randstad hellas

job description

Έχεις εμπειρία ως Προϊστάμενος Παραγωγής και ψάχνεις για το επόμενο σου βήμα; 

Θέλεις να εργαστείς σε μια δυναμική και ραγδαίως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία, με διεθνή παρουσία;

Αν ναι, περιμένουμε την αίτηση σου!


benefits

Η εταιρεία προσφέρει στον Προϊστάμενο Παραγωγής τα παρακάτω:

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Αποζημίωση ενοικίου
 • Ευκαιρία εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Προοπτικές και ευκαιρίες εξέλιξης


responsibilities

Ο Προϊστάμενος Παραγωγής θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διαμορφώνει το πρόγραμμα παραγωγής και θα είναι υπεύθυνος για την τήρησή του
 • Οργανώνει το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής και υπολογίζει το κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο παραγωγής 
 • Διασφαλίζει την τήρηση τους προϋπολογισμού και των προτύπων ποιότητας
 • Ελέγχει την ορθή λειτουργία των μηχανών
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Επιβλέπει, κινητοποιεί κι αξιολογεί τους εργαζόμενους της ομάδας του 
 • Αναθέτει τις καθημερινές εργασίες στους εργαζόμενους και οργανώνει τις βάρδιες 


requirements

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας, Μηχανικού Παραγωγής ή αντίστοιχου αντικειμένου
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικών  
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ & MS Office
 • Γνώση διαχείρισης/διατήρησης συστημάτων ISO Quality Management System
 • Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον 
 • Συνέπεια, επαγγελματισμό, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας


information

Αν το προφίλ σου ταιριάζει στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου Παραγωγής, κάνε την αίτησή σου τώρα και στείλε το βιογραφικό σου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00-17:00 με την Γεωργία Χριστοδούλου  στο +302310417119  #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.